01-Prez-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8594-LR

Nový areál Pardubického Ekocentra PALETA otvoril svoje priestory verejnosti 1. 10. 2015. Jedná sa o pôvabné a súčasné moderné environmentálne návštevnícke vzdelávacie a informačné centrum, zamerané na prírodu a ekologickú osvetu. V areáli, ktorý bude pre verejnosť otvorený sedem dní v týždni, bude tiež prebiehať ekologická výučba pre školy a ďalších záujemcov. Názov NATURA PARK vypovedá o základnom posolstve celého projektu. Jeho cieľom je predstaviť a priblížiť občanom i návštevníkom prírodnú sústavu Európskych významných lokalít – sústavu Natura 2000.

Stavba stojí na pokojnom mieste blízko centra Pardubíc na brehu rieky Chrudimky a je citlivo umiestnená k existujúcej cykloceste, ktorá prechádza priamo pod ňou. NATURA PARK má dve časti – samotnú budovu návštevníckeho centra a okolitý parkový areál, oboma časťami sa prelínajú interaktívne expozície. Návštevnícke centrum bude poskytovať informačné služby k prírodnému dedičstvu a sústave chránených území sústavy Natura 2000, ktorých je len v Pardubickom kraji 53, vrátane troch vtáčích oblastí. Jedna z chránených oblastí sa nachádza aj primo v Pardubiciach neďaleko information centra – odtiaľ pochádza logo NATURA PARKU. Na ňom je vyobrazený pižmovec hnedý – chránený chrobák, ktorý žije práve v Európsky významnej lokalite Pardubice.

paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8664-LR

Samotná budova, ktorej autormi sú architekti Tomáš Med spoločne s Jaroslavom Krupou a Filipom Klozarem, sa skladá z troch poschodí. Vo vstupnej hale sa nachádza informačné centrum. Ďalšie miestnosti budú využívané ako učebne a v najväčšej sále sa budú konať prednášky a semináre. “Inšpiráciou pri návrhu domu boli koruny okolitých vzrastlých stromov s pavučinami lesknúcimi sa v slnku. Vznikol tak impulz navrhnúť dom ako pavučinu v korunách stromu. Postupne sa táto pavučina rozvrstvila do dvoch výškových úrovní. Najnižšie podlažie je pre optické zmenšenie hmoty domu čiastočne ukryté v rámci terénu nabiehajúceho na protipovodňovú hrádzu,” komentujú autori svoje dielo.

010-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8636-LR
Okrem suterénu, ktorý tvorí betón, je celá stavba z dreva, konkrétne z masívnych celodrevených panelov NOVATOP. Pohľadové smrekové drevo tvorí dominantu väčšiny interiérov a podporuje tak základnú myšlienku celého projektu, ktorý je zameraný na prírodu. “Veľmi oceňujeme odvahu architektov i investorov. Celý projekt je unikátny a ladí s našou firemnou filozofiou, ktorá je zameraná na prírodu a tým aj voči sebe samým. Sme veľmi radi, že sme sa na ňom mohli podieľať a že toto dielo bude prinášať svoje environmentálne posolstvo predovšetkým deťom, teda novej generácii, ” povedal Ing. Jiří Oslizlo, predseda predstavenstva spoločnosti AGROP NOVA a. s., ktorá panely NOVATOP vyrába.

Autori sa usilovali o to, aby ich budova mala čo najmenší vplyv na okolité prostredie. Pri výbere stavebných materiálov tak bolo prihliadané k predpokladanej spotrebe energií pri bežnej prevádzke, ale taktiež k miere emisií uvoľnených pri výrobe. Objekt je navrhnutý s využitím prvkov konštrukcií vhodných pre pasívne budovy, vzhľadom k nekompaktnému tvarovému riešeniu spadá do kategórie nízkoenergetických budov (merná potreba tepla na vykurovanie je 32 kWh/m2a). Potrebná výmena vzduchu je zabezpečená centrálnou jednotkou s rekuperáciou tepla, regulácia vetrania bude aická na základe koncentrácie CO2. Vykurovanie je riešené podlahovým systémom. Objekt je pre svoju potrebu tepla na ohrev vody a vykurovania napojený na centrálne zásobovanie teplom.

paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8266-LR

Architekti kládli dôraz na využitie materiálov a technológií s malou ekologickou stopou, teda materiálov z prírodných obnoviteľných zdrojov (drevené konštrukcie, drevovláknité či celulózovej izolácie). Všeobecne ide o materiály s čo najmenšou zabudovanou energiou. Samotná stavba tak bude úsporná nielen svojou prevádzkou, ale tiež celkovým konceptom a bude ukazovať možnosti súčasných šetrných stavebných technológií.

NATURA PARK, Pardubice (CZ)
Investor: Ekocentrum PALETA, Pardubice
Architekt: Ing. Tomáš Med, Med Pavlík architekti
Projektanti: PK projekt, s. r. o.
Konštrukcia: Masívne drevené panely NOVATOP, montáž v spolupráci so spoločnosťou Dřevostavby MC

Ekocentrum PALETA sa už 25 rokov zaoberá ekologickou a environmentálnou výchovou s osobitným dôrazom na deti a mládež. Za túto dobu navštívili programy centra státisíce detí a dospelých. S ročnou návštevnosti cez 25.000 detí na environmentálnych vzdelávacích programoch pre školy je PALETA v súčasnosti najnavštevovanejším centrom svojho druhu v Českej republike.

Text: Lily, s použitím TS spoločnosti AGROP NOVA, a. s.
Foto: Tomáš Malý
www.novatop-system.cz
www.paleta.cz

paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8525-LR paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8336-LR paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8326-LR paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8077-LR 02-paleta_foto_(c)_tomas_maly_MG_8714-LR