blog_netocny_krizova-cesta-kvetnica_bez strechy_01 (1)

Pôvodný návrh betónovej kaplnky bol koncipovaný ako výrazný objekt usadený niekde v spišských poliach. Biely betón mal žiariť z diaľky podobne ako kostolná veža v dedine Mlynica. Na kopci bola situácia iná. Otvorený priestor vystriedala intimita lesa a človek – pútnik neprichádza zo všetkých strán, ale len po jednom chodníku. Kaplnka nie je iba zastávka, je to koniec krížovej cesty a Boží hrob. Osemnásť mohutných červených smrekov z týchto lesov darovalo mesto a o použití iného materiálu ako dreva sme ani na chvíľu neuvažovali. Vertikalita a materiál stromov premenili svoju formu do architektúry.

Stena bráni vstupovať svetlu do miestnosti. V zadymenej katedrále v Santiagu de Compostela prenikal jasný slnečný lúč cez otvor pod kupolou. Okno presvetľuje interiér. Je to jasný symbol kam sa oko otáča, keď sa chce vymaniť z temnoty. Štyri masívne steny bez okien, ktoré zároveň prepúšťajú slnko do vnútra reprezentujú metaforu Božej prítomnosti v našom živote. Boh je tu v každom momente a detaile. Závisí len od nás, či si jeho záblesk všimneme a začneme ho nasledovať. Priestor kaplnky reprezentuje náš obmedzený svet, za hranicami ktorého môže byť iný, dokonalý a nekonečný. Jediným spojením týchto svetov je práve svetlo. Pohyb slnka po oblohe vytvára dynamickú hru svetla a tieňa v interiéri. Svojou komplexnosťou rytmov a zdanlivo monotónnym opakovaním pripomína kompozície Steva Reicha. Skladba Proverb vystihuje tento nestabilný svetelný obraz najlepšie. Spočiatku archaický spev chorálu je prekladaný novými patternami rytmov a jednoduchá linka sa postupne rozšíri do nebývalej navrstvenosti.

netocny_kaplnka_interier_2-(1) netocny_kaplnka_interier_3-(1)

Konštrukcia je založená na unikátnom rozložení asi stovky stĺpov. Ich vzájomná poloha vytvára masívnu stenu, cez ktorú ľudské oko neprehliadne a izoluje človeka od okolitej prírody. Naopak, ostré a precízne slnko prežiari cez malé štrbiny interiér a v každom momente mu prepožičia neopakovateľnú atmosféru.

Samostatnou kapitolou návrhu boli základy. Kaplnka skoro v tisíc metrovej nadmorskej výške je dokonalým odrazom sily viery človeka. Ak sa niektorá budúca generácia odvráti od pestovania hodnôt ducha, drevená archa sa znova navráti prírode. V zemi ostanú iba šachovnicovo rozložené betónové pätky. Ako stopa kultúry, ako boží hrob. Niekto ďalší, kto sa rozhodne svätostánok obnoviť, môže na nájdených základoch vystavať nový chrám. Spolu s pôvodným bude fyzicky spätý.

02_Samuel Netocny_Kaplnka sv Kriza

Doladiť kaplnku do posledného detailu, tak aby základové pätky, trámy podlahy, stĺpy, strop, oceľové krokvy a priehľadná krytina tvorili jeden celok, bola úloha nie jednoduchá, ale zďaleka nie tak náročná ako zabezpečenie financií.

Po prezentáciách a púťach na kopec, sme sa snažili spustiť lokálny crowdfundig a ľudia mohli prispievať na účet ľubovoľné čiastky. To sa nám veľmi nedarilo, a tak nám farnosť darovala výťažok jednej nedeľnej zbierky v kostoloch. Postavili sme základy a na dlhšiu dobu skončili. Peniaze aj napriek našej snahe nepribúdali tak, ako sme dúfali. Nakoniec sme postretli človeka, ktorý sa rozhodol darovať svoje životné úspory. Neveril som. Mal iba jednu podmienku. Kaplnka by mala byť kamenná. Kúzlo translucentných drevených stien by sa stratilo. Zastihli sme ho v lese a priamo na mieste sme mu projekt ukázali. V momente, keď som vytiahol model vyliezlo na dve minúty slnko. Hra svetla a tieňa ho presvedčila. Zvyšok dňa bol opäť hmlysto jesenný. Náhoda…

Z daru sme financovali drevenú časť. Kaplnka opäť stála rok bez dokončenia. Ani rozostavaný projekt nám nepomohol k ľahšiemu získavaniu ďalších prostriedkov. Tento rok sme zrealizovali oceľový krov a dúfame, že sa nám podarí do zimy stavbu dostať pod strechu. Smrekovcové drevo pekne zosivelo a objekt lepšie zapadá do prírody. Vnúro kaplnky si ale ponechalo svoju červenú farbu, čo vo mne evokuje spomienky na tmavé gotické katedrály zaplnené farebným svetlom vitráží. Pred budúcoročnou Veľkou nocou by sme chceli nechať kaplnku vysvätiť, no všetko závisí od peňazí. Vôľu a vieru nosíme v srdci a nevzdávame sa.

Samuel Netočný, 30. 10. 2015

Ak by ste krížovu cestu, kaplnku a dobrú architektúru chceli podporiť, budeme vďační za akúkoľvek pomoc. Na www.krizova-cesta-poprad.blogspot.sk nájdete číslo účtu v správe farského úradu v Poprade. Na kopec vedie cesta lemovaná štrnástimi zastaveniami vo forme dreveného kríža. Ak nás chcete podporiť vyššou čiastkou, môžete to spraviť formou adoptovania si kríža. Na zadnej strane bude vyrezané Vaše meno. Úprimne ďakujeme.

blog_netocny_krizova-cesta-kvetnica_bez strechy_01 (1) Kaplnka_Netocny_Zaklady 7 blog_netocny_krizova-cesta-kvetnica_bez strechy_05 (1) blog_netocny_krizova-cesta-kvetnica_bez strechy_03 (1)netocny_krizova cesta_poprad_Page_02netocny_krizova cesta_poprad_Page_0104_Samuel Netocny_Kaplnka sv Kriza

Miesto: Poprad-Kvetnica, Masív Krížová, 930 m n. m.
Projekt: 2010 – 2015
Realizácia: 2014 – 2016
Autor: MArch Samuel Netočný
Statika: Ing. Vít Svoboda
Investor: Rímskokatolická farnosť Poprad, verejná zbierka
Partneri projektu: Mestské lesy Poprad, s. r. o., Mesto Poprad
Realizácia základov: Lesostav, s. r. o. Poprad
Tesárske práce: Tauber, s. r. o. Spišská Nová Ves
Strecha: Isometal, s. r. o., Lendak
www.krizova-cesta-poprad.blogspot.sk

MArch Samuel Netočný, architekt
spoluorganizátor projektu krížovej cesty v Poprade-Kvetnici
samuel.netocny@gmail.com
www.netocny.blogspot.com
Foto: archív autora