VYKUROVANIE_2015

Tradičná 24. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2016 je v tomto roku zameraná na tému „Zelená úsporám energie v budovách“. Uskutoční sa v dňoch 7.3. – 11.3.2016 v Starej Ľubovni.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  • Energetika budov
    Progresívna výroba tepla
    Obnoviteľné zdroje energie
    Automatizácia vo vykurovaní
    Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 130 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.
Popri uvedených odborných aktivitách sú pripravené i viaceré spoločenské podujatia a firemné koktailové prezentácie partnerov: ENERGO AQUA, HERZ, STEFE SK, Vaillant Group Slovakia, Viessmann, WILO CS, AREKO, DANFOSS, ENBRA, ESM Yzamer, IMI HYDRONIC, ISTA, Honeywell, NES, REHAU, TECHEM, TRANE, UPONOR, V.I.TRADE.
Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových druţstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

ico_doc Prihláška

ico_pdf Program 

Prihlášky zasielajte e-mailom: sstp@zsvts.sk alebo poštou na adresu SSTP najneskôr do 24. 2. 2015.