Konferencia Eurostav

Už o necelé dva týždne, konkrétne 21. apríla 2016, sa koná medzinárodná odborná konferencia Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe 2016 s hlavnou témou Smart princípy: teória verzus realita. Konferencia, ktorú pripravuje vydavateľstvo Eurostav spolu so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) sa bude konať už šiesty raz a opäť je plná zaujímavých tém a atraktívnych slovenských i zahraničných spíkrov. Presvedčte sa sami.

SPÍKRI KONFERENCIE

pernthaler_markusMarkus Pernthaler

Rakúsky architekt, absolvent Graz University of Technology. Medzi jeho najzaujímavejšie referencie patrí Západné oddelenie Salzburgskej štátnej nemocnice, Detská nemocnica v Salzburgu, Tepláreň Arsenal vo Viedni, Vodárenská veža Loviisa vo Fínsku. Posledné tri roky sa zaoberá predovšetkým „Smart City Project Graz“ – rakúskym hlavným projektom pre udržateľnosť mestského vývoja.
ron_bakkercredit_cat_garciaRon Bakker

Holandský architekt, partner londýnskej architektonickej kancelárii PLP Architecture, ktorej najznámejší projekt je centrála spoločnosti Deloitte v Amsterdame - budova The Edge - jedna z najudržateľnejších budov na svete. Pracoval tiež na projektoch pre Kuwait city a na rezidenčných projektoch v Kalkate, v Indii.
simon_allfordSimon Allford

Londýnsky architekt, spoluzakladateľ architektonickej kancelárie AHMM v Londýne. K najvýznamnejším realizáciám ich kancelárie patrí University of Amsterdam v Holandsku, administratívne budovy v Londýne 10 Burlington Street a 240 Blackfriars. V súčasnosti realizujú novú budovu centrály pre Google v Londýne alebo Právnickú fakultu v Amsterdame.
Audrey-NugentAudrey Nugent

Hlavný strategický radca Svetovej rady pre zelené budovy pre oblasť legislatívy udržateľných budov v Európskej Regionálnej sieti s viac ako 30 národnými radami pre zelené budovy. Zameriava sa najmä na projekt BUILD UPON, ktorý je financovaný z fondov Horizont 2020. Jeho cieľom je zapojiť do diskusie viac ako 1000 kľúčových subjektov v 13 krajinách a pripraviť návrh na skvalitnenie stratégie obnovy budov.
Jurij-TroyJurij Troy

Rakúsky architekt, absolvent Technickej univerzity v Innsbrucku a Akadémii umení vo Viedni. Je členom predstavenstva Profesijného združenia umelcov vo Volalbergu a členom Rakúskej komory architektov. Špecializuje sa na výstavbu energeticky efektívnych a udržateľných drevostavieb. Viaceré z jeho diel boli ocenené v rôznych súťažiach, napríklad Holzbaupreise 2014, 2015, Energy Efficiency Award 2013. Je tiež držiteľom ceny Internationaler Green Good Design Award 2012, 2011.

PROGRAM KONFERENCIE 

9.00 – 9.10 hod.: Otvorenie konferencie: Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

 

  1. blok: Stratégie a vízie (Smart princípy v uplatňovaní rozvoja miest, inteligentné a udržateľné mestá (moderátor Róbert Špaček)

9.15 – 9.45 hod.: Audrey Nugent, Veľká Británia: Prehľad hlavných trendov v legislatíve zelených budov v Európskej únii

9.45 – 10.15 hod.: Markus Pernthaler, Rakúsko: Predstavenie Smart City projekt Graz

10.15– 10.50 hod.: Ivan Kubík, Slovenská republika: Uplatňovanie  udržateľných a smart princípov pri prestavbe a dostavbe mestskej štvrte Stein v Bratislave

10.50– 11.00 hod.: Otázky a diskusia

11.00 – 11.15 hod.: Coffee

 

  1. Blok: Inovácie pre smart riešenia a udržateľnú výstavbu (moderátor Dušan Petráš)

11.15 – 11.40 hod.: Steve Cooper, USA: Príklady udržateľných riešení v projektoch firmy BALCO

11.40 – 12.05 hod.: Petr Vacek, Česká republika: Analýza environmentálnych  dopadov vegetačných striech z pohľadu kompletného životného cyklu ich komponentov

12.05 – 12.30 hod.: Igor Maco, Slovensko: Udržateľné technológie vykurovania a chladenia v budovách na aktuálnych príkladoch z praxe

12.30 – 12.55 hod.: Klára Bukolská, Česká republika: Healthy barometer, závery reprezentatívneho prieskumu na tému Zdravé obytné budovy

12.55 – 13.15 hod.: Otázky a diskusia

13.15 – 14.15 hod.: Obed

 

  1. blok: Architektonický (Zdravé budovy a princípy ich navrhovania) (moderátor Róbert Špaček)

14.15 – 14.40 hod.: Peter Moravčík, Slovensko: Štyri princípy navrhovania udržateľných projektov

14.40 – 15.30 hod.: Simon Allford, James Santer, Veľká Británia: Princípy udržateľnosti a tvorby zdravého prostredia v projektoch AHMM

15.30 – 15.40: Otázky, diskusia

15.40 – 15.55 hod.: Coffee

15.55 – 16.45 hod.: Ron Bakker, Veľká Británia: Smart princípy uplatnené v návrhoch budovy The Edge (Amsterdam, Holandsko) v ateliéri PLP/Architecture

16.45 – 17.30 hod.: Jurij Troy, Rakúsko: Smart princípy tvorby zdravého obytného prostredia demonštrované na vlastných projektoch – Holistický prístup v architektúre drevodomov

17.30 – 17.45 hod.: Otázky, diskusia

18.00 – Spoločenský večer

 

Prihlásiť sa môžete tu.