Logistické centrum Lidl v Seredi sa stalo laureátom Ceny VISIO 2020 za rok 2015/2016, Cenu verejnosti získala divízia Isover koncernu Saint-Gobain.

WBG_Cena VISIO 2020_1

Obr 1: (zľava) Minister Roman Brecely, predseda predstavenstva CEMAAM Roman Kebísek, Darina Lalíková, šéfredaktorka EUROSTAV a laureáti Ceny VISIO 2020 pán Petrík, konateľ Lidl Slovensko a pán Bahník, vedúci odd. nehnuteľností

(Bratislava, 21. apríl 2016)  „BREEAM Outstanding“ to je najvyšší možný stupeň ekologickej certifikácie, ktorý môže nejaká budova získať. Na Slovensku takýto certifikát ako prvý a zatiaľ jediný získalo práve logistické centrum Lidl v Seredi. Toto vysoké hodnotenie získalo centrum vďaka premyslenej koncepcii návrhu, ktoré bolo postavené na využívaní technológií ohľaduplných voči životnému prostrediu. Práve to rozhodlo, že odborná porota sa jednohlasne zhodla, že laureátom ceny VISIO 2020 za rok 2015/16 sa stane Logistické centrum Lidl v Seredi. Široká verejnosť mala zase možnosť- prostredníctvom hlasovania na internete – rozhodnúť o držiteľovi Ceny verejnosti. Najviac hlasov získala spoločnosť Isover koncernu Saint-Gobain. Cena VISIO 2020 je cenou časopisu EUROSTAV, ktorým oceňuje najvýznamnejší čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby na Slovensku za uplynulé obdobie.

Stalo sa už tradíciou, že oceňovanie sa koná vždy bezprostredne po ukončení odbornej medzinárodnej konferencie na tému Udržateľnosť v architektúre a výstavbe, ktorej 6. ročník sa  od rána konal v kongresovej sále SLSP v Bratislave. Po konferencii sa účastníci ako aj ďalší pozvaní hostia presunuli do átria SLSP, kde sa začal spoločenský večer, ktorého hlavným bodom programu bolo vyhlásenie laureáta Ceny časopisu EUROSTAV  VISIO 2020.

O tom, že laureátom Ceny VISIO 2020 za rok 2015/16 sa stane Logistické centrum Lidl v Seredi, rozhodla 1. marca 2016 na svojom zasadnutí 4-členná porota, zložená z prof. Roberta Špačka z Fakulty architektúry STU Bratislava, prof. Dušana Petráša zo Stavebnej fakulty STU Bratislava (obaja sú aj odborní garanti konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe), Pavla Kukuru, predsedu predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy  a Dariny Lalíkovej, šéfredaktorky časopisu EUROSTAV. Nominovanými na túto cenu – okrem Logistického centra Lidl v Seredi a spoločnosti Saint-Gobain Isover  – boli aj Ján Legény a Peter Morgenstein, autori knihy Solárna stratégia udržateľného mesta.

Cenu VISIO 2020 za rok 2015/2016, ktorej zhmotnenou podobou je artefakt od akademického sochára Milana Lukáča, si z rúk ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pána Romana Brecelyho, predsedu predstavenstva spoločnosti CEMMAC Romana Kebíska a šéfredaktorky časopisu EUROSTAV Dariny Lalíkovej prevzal konateľ spoločnosti Lidl Slovensko pán Petrík ako aj vedúci úseku nehnuteľností pán Bahník.

Okrem ceny odbornej poroty udelilo vydavateľstvo EUROSTAV aj Cenu verejnosti VISIO 2020. O víťazovi ceny verejnosti rozhodla široká verejnosť hlasovaním na web stránke vydavateľstva EUROSTAV. Jednoznačným víťazom internetového hlasovania sa stala  spoločnosť Saint Gobain Isover. Cenu verejnosti z rúk obchodnej riaditeľky vydavateľstva EUROSTAV Ingrid Blaškovičovej a britského architekta Simona Allforda, ktorý bol jedným z kľúčových spíkrov konferencie,  prevzal riaditeľ spoločnosti Isover Saint Gobain Karol Jakabovič.

O laureátovi Ceny VISIO 2020 za rok 2015/2016

Logistické centrum Lidl v Seredi bolo otvorené koncom februára tohto roka. Centrum je umiestnené v blízkosti rýchlostnej komunikácie, spájajúcej Sereď s Trnavou a Nitrou. Logistické centrum bolo dômyselne navrhnuté a zrealizované s ohľadom na ochranuživotného prostredia. V celom komplexe sa napríklad zachytáva dažďová voda, súčasťou areálu sú sadové úpravy na ploche 2,5 hektára, ktoré živou zeleňou vyvažujú celkovú rozlohu 128-tisíc štvorcových metrov logistického centra. V celej budove je nainštalované úsporné LED osvetlenie. To ročne prinesie výraznú úsporu elektrickej energie, ktorá by pri klasickom osvetlení vystačila pre 400 rodinných domov. Chladiarenské zariadenia využívajú enviromentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze, teplo získané z chladenia sa využíva na spätné vykurovanie, súčasťou skladu sú nabíjacie stanice pre elektromobily – všetky manipulačné vozíky jazdia na elektrický pohon.

WBG_Cena VISIO 2020_2

Obr 2: Pán Petrík, konateľ Lidl Slovensko a pán Bahník, vedúci odd. nehnuteľností

O laureátovi Ceny verejnosti VISIO 2020 za rok 2015/2016

Spoločnosť Isover systematicky a dlhodobo podporuje osvetu témy udržateľnosti a energetickej efektívnosti najmä medzi projektantami a architektami, ale aj investormi a širšou verejnosťou. Podporuje tiež vznik zaujímavých konceptov udržateľnej architektúry na Slovensku. Aj vďaka ich odbornej aj finančnej podpore vznikol v uplynulom roku prvý zelený bytový dom na Slovensku: Zelené atrium v Trnave, ktorý má ambíciu získať v oblasti merania a certifikácie udržateľnosti certifikát LEED Platinum. Je tiež organizátorom medzinárodnej študentskej súťaže pre študentov architektonického a stavebného zamerania. So zameraním na udržateľné a energeticky efektívne návrhy riešenia. Spoločnosť Isover môže ísť tiež príkladom čo sa týka výroby vlastných produktov, keďže už od roku 2003 sa systematicky snaží zvyšovať podiel recyklovaných vstupov pri výrobe a v súčasnosti dosiahla pri niektorých výrobkoch už ich 80 % podiel, zaviedla službu zberu nespotrebovaného EPS zo stavieb a snaží sa tiež prinášať inovatívne produkty pre realizácie udržateľnej architektúry.

Obr 3: (zľava) I. Blaškovičová, obchodná riaditeľka vydavateľstva EUROSTAV, Karol Jakabovič, riaditzeľ Saint-Gobain Isover a Simon Allford, britský architekt, spíker na konferencii Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Obr 3: (zľava) I. Blaškovičová, obchodná riaditeľka vydavateľstva EUROSTAV, Karol Jakabovič, riaditzeľ Saint-Gobain Isover a Simon Allford, britský architekt, spíker na konferencii Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

Foto: Blanka Golejová

O cene VISIO 2020

Cenu zriadila redakčná rada časopisu EUROSTAV a oceňuje sa ňou výrazný čin v oblasti udržateľnej architektúry a výstavby. Laureátom ceny sa môže stať ktokoľvek, kto sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o vznik zreteľa hodného výsledku. Môže to byť architekt, projektant, resp. autorské kolektívy, ale aj investor (stavebník), obchodná alebo stavebná spoločnosť, alebo vedec a výskumník, publicista, atď. Každý rok sa udeľuje maximálne jedna cena vo forme diplomu a pre tento účel vytvoreného artefaktu, ktoré je pre rok 2014/2015 dielom akademického sochára Milana Lukáča.

Ocenenie môžu dostať za:
● konkrétnu realizáciu diela, postaveného na Slovensku, ktoré spĺňa kritériá udržateľnej architektúry,
● výrazné osvetové a vzdelávacie iniciatívy na podporu udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe,
● publikačnú činnosť, či už pre odbornú alebo širšiu verejnosť k téme udržateľnosti v architektúre a vo výstavbe,
● iný čin, ktorý uzná porota za hodný tohto ocenenia.