rozsidenie_vidieckej_usadlosti (4)

Starý statok bol v posledných desaťročiach niekoľkokrát prestavaný a rozšírený.

Pred začiatkom prác museli architekti skontrolovať, ktoré časti budovy sú originálne a stojí za to ich zachovať.

rozsidenie_vidieckej_usadlosti (3)

Iba najstaršia časť statku, ktorá sa vyznačovala pre jeho región typickou jednoduchou typológiou bola zachovalá. Existujúce rozšírenia boli zbúrané alebo upravené.

rozsidenie_vidieckej_usadlosti (7)

Všetky novšie časti statku boli homogénne pokryté nahrubo orezaným smrekovým drevom, takže sú jasne vizuálne oddelené od pôvodného statku.

rozsidenie_vidieckej_usadlosti (2)

Skladaná konštrukcia strechy rešpektuje rôzne výšky existujúceho objektu.

rozsidenie_vidieckej_usadlosti (8) rozsidenie_vidieckej_usadlosti (6)

rozsidenie_vidieckej_usadlosti (1) rozsidenie_vidieckej_usadlosti (15) rozsidenie_vidieckej_usadlosti (14) rozsidenie_vidieckej_usadlosti (13) rozsidenie_vidieckej_usadlosti (12) rozsidenie_vidieckej_usadlosti (9) rozsidenie_vidieckej_usadlosti (10) rozsidenie_vidieckej_usadlosti (11)

Architekti: HPSA
Miesto: Brunnwald 3, 4190 Brunnwald, Rakúsko
Rok výstavby: 2013
Fotografie: Dietmar Hammerschmid

Zdroj: www.archdaily.com