sg-forum-2016

Skupina Saint-Gobain, globálny líder na trhoch udržateľného bývania uviedla túto jeseň po prvý krát dvojicu odborných seminárov pre projektantov, architektov, stavebné firmy a ostatných profesionálov v stavebníctve. Na semináre, ktoré sa konali v Košiciach a Bratislave, dorazilo viac než 180 účastníkov. Téma seminárov sa zamerala na problematiku akustiky.

Jednotlivé témy prednášok vzišli zo stavebnej a projektovej praxe a sú podložené dlhoročnými skúsenosťami z výskumu, vývoja, projektovania, prípravy a realizácie stavieb. Účastníkom program ponúkol široký náhľad do problémov akustiky a ich praktického riešenia. Prednášajúcimi boli produktoví špecialisti z divízií Rigips, Isover, Weber, Ecophon a Glassolutions Nitrasklo, patriacich na Slovensku pod Skupinu Saint-Gobain.

Odbornú spoluprácu na fórach zastrešili Prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD. a Ing. Dušan Dlhý, PhD. Obaja pôsobia na Stavebnej Fakulte STU v Bratislave kde prednášajú a vedú cvičenia najmä z predmetu Stavebná akustika a osvetlenie. Pracujú aj v oblasti znižovania hluku v pracovnom a životnom prostredí a zároveň sú obaja členmi Slovenskej akustickej spoločnosti. Saint-Gobain Fórum o Akustike je zaradené do systému Sústavného vzdelávania architektov. Registrovaní účastníci získali za účasť 5 kreditov.
Saint-Gobain Fórum ako také zorganizovala Skupina Saint-Gobain na Slovensku po prvý krát, v nadväznosti na niekoľkoročnú tradíciu týchto fór organizovaných pod taktovkou Saint-Gobain v Českej republike.

Na fórach sme sa o skúsenosti s problematikou akustiky a jej praktického riešenia podelili s viac než 180 účastníkmi. Sme nadšení pozitívnou reakciou účastníkov, ktorú pripisujem najmä tomu, že naši prednášajúci sú často sami projektantmi. Obsah prednášok nebol o našej firemnej a produktovej prezentácii, ale najmä o akustických riešeniach stavebných konštrukcií, v ktorých sa môžu naše výrobky objaviť. Vzhľadom na pozitívnu spätnú väzbu môžeme povedať, že Saint-Gobain fórum určite nebolo posledným ročníkom odborných seminárov. Tému ďalšieho ročníka zatiaľ neprezradíme, ale bude opäť aktuálna, moderná a inovatívna,“ hovorí Alexander Prizemin, marketingový manažér divízie Isover.

Koncom mesiaca september teda prebehli v Košiciach a Bratislave stretnutia s odbornou stavebnou verejnosťou koncernu Saint-Gobain. Vhodne zvolená téma akustiky priviedla na tieto stretnutia takmer 200 poslucháčov z radov odbornej verejnosti. V účasti sa odzrkadlila precízna príprava celej akcie.
Hlavnú časť poslucháčov tvorili projektanti a architekti (66%), problematika zaujala i zástupcov stavebných firiem (5%), odborných škôl a mnohých iných.
Špeciálne pre účely seminárov bola vydaná publikácia Saint-Gobain o Akustike, ktorú si je možné stiahnuť TU.

O spoločnosti Saint-Gobain

Na Slovensku pôsobí Skupina Saint-Gobain už od roku 1995. Aktuálne do nej patrí 1 spoločnosť spravujúca 4 výrobné závody, 5 značiek a cca 400 zamestnancov. Realizuje obrat takmer 70 mil. Eur.
Spoločnosť Saint-Gobain stavia na svojich skúsenostiach a inovatívnych schopnostiach. Je svetovou špičkou v oblasti udržateľného bývania i na stavebnom trhu. Navrhuje, vyrába a distribuuje vysoko funkčné inovatívne riešenia na otázky rastu energetickej účinnosti a ochrany životného prostredia. V roku 2015 dosiahla obrat 40 mld. EUR, pôsobí v 64 krajinách a má takmer 190 000 zamestnancov.

Pre viac informácií o Saint-Gobain navštívte www.saint-gobain.com a Twitter účet @saintgobain.

Kontakt:

Saint-Gobain Construction Products s.r.o.
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
e-mail: sgforum@saint-gobain.com
www.sgforum.sk