Univ. Prof. Arch. DIDr.Architekturbüro Reinberg ZT GmbH
Lindengasse 39/10
1070 Wien
RakúskoTelefón: +43/1/524 8280
Fax: +43/1/524 8280 15Email: architekt@reinberg.net
Web: www.reinberg.net
Narodil se v roce 1950, studia na TU Wien (Dipl.-Ing.) a na Syracuse University, New York (M.Arch.).
Vlastní kancelář od roku 1982. Bylo zde navrženo přibližně 220 projektů, realizováno zhruba 90. Všechny tyto projekty splňují vysoké ekologické nároky. Kancelář provádí studie, plány pro stavební  povolení  a  prováděcí dokumentaci (včetně rozpočtu a stavebního dozoru).
Architekt Reinberg  vede  kancelář společně se svojí ženou Martou  Enriquez Reinberg.  Vyučuje  na Donau-Universität v Krems  (hostující profesor pro ekologickou architekturu) a na TU Graz (solární stavby). Přednáší mj. na univerzitách v Německu,  Itálii,  Francii,  Velké Británii,  Španělsku, České republice, Belgii, Švédsku, USA a Mexiku.
Ocenění: Landeskulturpreis Niederösterreich, Landeskulturpreis Burgenland, NÖ Holzbaupreis, cena  Fassa Bartolo za udržitelnou architekturu, Österreichischer Baupreis

Georg W. Reinberg má tři děti: Marii, Floriana, Nikolause

Životopis
1950 Narodený vo Viedni
1970 – 1976 Štúdium architektúry na TU-Wien, počas štúdia prax v architektonických kanceláriách v St. Pölten, Viedni a Istanbule
1973 Letná akadémia v Salzburgu u prof. Bakemy
Štátna skúška na TU Viedeň
1974-1975 Referent výskumného projektu “Saalwohnungen” pre IFES, Viedeň
1975 Schütteovo štipendium – Weimar
1976-1977 Fullbrightovo štipendium: štúdium architektúry na Syracruse University, NY
Master of Architecture
1976-1982 Externá výskumná činnosť a práca v rôznych architektonických kanceláriách
1979-1989 Zamestnaný v architektonickej kancelárii Bernstein, Viedni
1980-1981 Úradná činnosť v architetkonickej kancelárii Jaksch, Melcher, Schwalm-Theiss, Gressenbauer
1980-1820 Projekčná a organizačná činnosť k projektu Purkersdorf Wintergasse 53 (založenie spolku Projekt alternatívneho bývania)
1982-1985 Samostatná projekčná činnosť, predovšetkým projekt Purkersdorf, Wintergasse 53, pritom od roku 1983 do 1984 spolupráca s arch. Riesenhuberom (vykonávacie projekty a stavebný dozor)
1982 Založenie “Arge Passiv Solar” (Haider, Hofbauer, Reinberg, Treberspurg): výskumný projekt “Vplyv obyvateľov na solárne systémy” a ďalšie výskumné projekty
1983-1986 Univerzitný asistent na Inštitúte staviteľstva (Prof. Schweighofer), TU Viedeň
1983-1990 Pracnovné združenie s architektom Treberspurgom
projekty pre bývanie, rodinné domy, rekonštrukcie a iné, účasti na súťažiach
1985-1992 Projekčná kancelária v Purkersdorfe
1986 Účasť na modelovej skúške “Odborníci zakladajú firmy”
1987-1993 Spoločník v projekčnom združení “Sparkassenpassage Linz”
1990 Rozšírenie kancelárie Arge Architekten Reinberg und Treberspurg na Arge Architekten Reinberg, Treberspurg und Raith (do 1999)
1994 Prednášajúci a vedúci diplomových prác na škole solárneho staviteľstva Solarbauschule Vorarlberg
1994-1995 Rozšírenie kancelárie Arge Architekten Reinberg und Treberspurg na Arge Architekten Reinberg, Treberspurg und Raith (do 1999)
1994-1995 Vyučujúci na večernej škole pre absolventov Camillo-Sitte-Lehranstalt Viedeň, téma “Ekologické obytné a administratívne budovy a urbanizmus”
1995-1996 Vyučujúci na urbanistickom inštitúte TU Viedeň: “Städtebaustudio”
1995-1996 Vyučujúci na TU Viedeň, “Interdisciplinárne projekty ochrany životného prostredia”
od 1997 Hosťujúci profesor na Donau-Universität Krems, kurzy solárnej architektúry
od 1999 Vyučujúci na TU-Graz (solárne stavby) na Inštitúte tepelnej techniky
2000 Kurátor sympózia “Obytná stavba v Dolnom Rakúsku”, pre ORTE, Architekturnetzwerk, NÖ
2001-2002 Vyučujúci na Universita degli Studi della Basilicata Dipartimento di Architettura, Potenza, Basilicata
2003 Ponuka na miesto profesora (trojročný kontrakt) na Universita degli Studi della Basilicata Dipartimento di Architettura, Potenza, Basilicata (neprijatá)
od 2005 Vyučujúci na kurze “Sanačná technika”: Centrum staviteľstva a životného prostredia, Donauuniversität Krems
2006 Premena kancelárie na Architekturbüro Reinberg ZT GmbH
od 2006 Fakultný člen postgraduálneho MSC programu “Renewable Energy in Central and Eastern Europe”
2007 Člen poradného zboru na Konferencii TIA v Krems a člen vedeckého poradného zboru medzinárodnej konferencie CESB 07 (Central Europe towards Sustainable Buildings) v Prahe

Stavby

Materská škola Schukowitzgasse

Správna budova firmy Sonnenkraf

Rodinný dom Sonnbergstrasse

Hofjagerstrasse

Ostrovný svet Jois

Denný stacionár pre handicapovaných – Obergrafendorf

Poziarna stanica Tattendorf

Dom s opatrovateľskou službou – St. Pölten

Súbor sociálneho bývania Brünnerstrasse, Viedeň

Gneis Moos – obytný súbor