Termín: 10.11. 2010
Miesto konania:  Hotel SOREA Regia, Kráľovské údolie 6, Bratislava

Pre veľký záujem o BEZPLATNÉ semináre organizované v mestách po Slovensku, si Vás dovoľujeme pozvať na podujatie DNI ZELENEJ ARCHITEKTÚRY v Bratislave. V rámci podujatia si môžte vypočuť prednášky lektorov na tému zelenej architektúry u nás aj v zahraničí, ako aj prezentácie spoločností, ktoré poskytujú produkty a služby v oblasti energeticky úspornej a ekologickej výstavby.

Pod pojmom zelená architektúra sa niekomu vybaví zelená strecha, inému prírodné stavebné materiály, alebo energeticky úsporná stavba, ktorá svojimi nízkymi nárokmi na prevádzku zaťažuje omnoho menej životné prostredie ako stavba stavaná tradičným spôsobom.

O tomto všetkom bude nadchádzajúce podujatie Dni zelenej architektúry, v dňoch 10. – 11.11, ktoré predstaví najnovšie trendy z oblasti ekologického a energeticky úsporného stavania.  Počas seminára si budú môcť návštevníci vypočuť odbornú prednášku z renomovaného viedenského ateliéru architekta Martina Treberspurga,  prezentácie odborníkov zo slovenského Inštitútu pre energeticky pasívne domy (IEPD), ale aj partnerských firiem, ktoré  sú v tejto oblasti  aktívne. Na seminár bude nadväzovať exkurzia po inšpiratívnych realizáciách.

Celodenný program od 10,00 hod. do 17,00 hod. otvorí lektor zo zahraničia. Program pozostáva s prezentácií našich aj zahraničných odborníkov, videoprezentácií a sprievodnej výstavy.

Počas celého dňa budú k dispozícii propagačné materiály a drobné občerstvenie.

Účasť bude po zaregistrovaní pre všetkých účastníkov ZDARMA.
Zaregistrovať sa na podujatie môžete tu: PRIHLASOVANIE