Medzinárodná konferencia PASÍVNE DOMY 2010 prinesie nie len najnovšie informácie na témy pasívnych domov, ale je zároveň jedinečnou príležitosťou na stretnutie odbornej verejnosti. V tomto ročníku sa kladie dôraz na odbornosť príspevkov, predovšetkým na konkrétne technické riešenia. Súčasne s konferenciou prebehne výstava materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy, kde sa účastníci a široká verejnosť budú môcť zoznámiť s aktuálnou ponukou na trhu.

Pri príprave šiesteho ročníka konferencie PASÍVNE DOMY 2010 pokračuje spolupráca Inštitútu pre energeticky pasívne domy s Centrem pasivního domu.

Stretnutie architektov, projektantov, staviteľov, učiteľov aj študentov, zamestnancov štátnej správy, investorov a developerov počas konferencie prispeje k nadviazaniu inšpiratívnej spolupráce pri nových projektoch.

Konferencia sa zameria na témy, ktoré ďalej prehlbujú informácie o základných princípoch pasívnych domov:

  • architektonické a konštrukčné riešenie pasívnych domov
  • rekonštrukcie podľa zásad konceptu pasívneho domu
  • systémy vykurovania, prípravy teplej vody a nové komponenty
  • technika, efektívne osvetlenie a spotrebiče
  • kontrola kvality výstavby v pasívnom štandarde
  • ekonomika, financovanie a dotačné programy

Príspevky na konferenciu budú simultánne tlmočené.

Prihlasovanie, program a ostatné dôležité informácie nájdete na stránke konferencie: PASÍVNE DOMY 2010