Empire State Building nasleduje princípy zelenej architektúry


Fotograf: punxutawneyphil

Podľa web stránky www.america.gov sa Amerika začala adaptovať a prijímať environmentálne výzvy 21.storočia spôsobom, že renovuje dokonca i tie historicky najvýznamnejšie architektonické ikony.

Ľudia v Spojených Štátoch začínajú konečne chápať a riadiť sa princípmi energetickej efektívnosti.Takisto do mnohých významných, už existujúcich budov sa začali komponovať prvky zelenej architektúry, čo prispieva k celkovému zefektívneniu pôvodných stavieb. Takýto druh renovácie je v Amerike známy pod názvom retrofit, ktorý vychádza z princípov trvalo udržateľného rozvoja. Jednou z prvých je svetovo známa americká ikona Empire State Building, na ktorej už boli vykonané prvé úpravy. Podľa prognózy sa tým stane až o 40% energeticky efektívnejšou než tomu bolo v minulosti.