Foto: Unsangdong Architects

Návrh nového centra umenia a kultúry v juhokórejskom Seongdong-gu „Kultúrny les“ (Culture forest) od tamojšieho ateliéru Unsangdong Architects spája v sebe trvalo udržateľnú architektúru, stromy a zeleň. Budova využije tiež slnečnú energiu zo solárnych panelov umiestnených na streche.

Foto: Unsangdong Architects

Budova vychádza z objemu kocky, s „odstrihnutými“ poschodiami, vzniknuté otvory nahradí zeleň. Tie sú otvorené do priestoru, čo prepojí program vnútri budovy so širším okolím. Ide tak vlastne o mestský park so stromami, lavičkami a miestami na oddych “zabalený” do budovy kultúrneho centra. Atmosféru budovy dokresľujú cirkulujúce chodníky v interiéri vytvárajúce dojem zvlnenej krajiny. Cez otvorené miesta so stromami bude budova prirodzene osvetlená.

Foto: Unsangdong Architects

Vnútri budovy bude vínovo sfarbené “lietajúce divadlo” (Flying Theater) zložené z geometrických tvarov tak, aby vylepšili akustiku. Centrum bude okrem koncertov slúžiť aj ako knižnica či ihriská pre deti.

Stavba by mala byť dokončená budúci rok.

Foto: Unsangdong Architects