Bytový dom sa nachádza v oblasti rozširovania mesta Leberberg vo Viedni Simmering.

S ohľadom na predpísanú hustotu zástavby pozostáva z osemposchodového bloku, ktorého úzka strana je orientovaná dopravou silne zaťaženou ulicou Ettrichstrasse. K optickému zníženiu jej výšky je fasáda horizontálne bohato členená. Aby sa zabránilo nepríjemnej hlukovej záťaži v oblasti križovatky, bola v západnej časti navrhnutá pavlač a týmto dosiahnuté, že sú všetky byty orientované na juh, ku pokojnému dvoru.

Južnú fasádu tvoria mnohé zimné záhrady a terasy. Bohatá ponuka súkromných priestorov je doplnená nájomnými záhradami pri prízemných bytoch. Ďalším charakteristickým elementom sú dvojpodlažné zimné záhrady, sčasti vybudované ako arkiere pri strešných mezonetových bytoch, ktorých vyčnievajúca markíza symbolizuje dobrý výhľad do diaľky.

TYP STAVBY: Novostavba obytného domu

ADRESA: A – 1110 Wien, Sangergasse 4-6

STAVEBNÍK: GEWOG – Gemeinnutzige Wohnungsbau GmbH

ARCHITEKT: Treberspurg & Partner ZT GmbH

VEDENIE PROJEKTU: Arch. DI Friedrich Muhling

STATIKA: DI Herbert Bruckner

DÁTUM UKONČENIA: 1999

ROZSAH:89 bytov, 1 Lokál

ROZMER: 6872 m2

NÁKLADY: ca.€ 6,18 Mio (ATS 85 Mio) netto

ENERGETICKÁ SPOTŘEBA: 40 KWh/m2a