Nezisková organizácia Public Architecture so sídlom v San Francisku uverejnila pozoruhodný dokument o znovuvyužití materiálov v architektúre. Na príkladoch 15 rôznych projektov názorne ukazujú nový model “zelenej výstavby”.

Dokument v anglickom jazyku si môžete zadarmo stiahnuť na: http://www.designforreuse.com/pdf/Primer-Online.pdf