Plán pre realizáciu  projektu „Schiestlhaus  am Hochschwab“  bol  vyvinutý  v rámci  výskumnej  úlohy skupiny ARGE  solar4alpin pre „HAUS DER ZUKUNFT“ (Dom  budúcnosti)  a zodpovedá  aktuálnemu stavu techniky  v  oblasti  energeticky  efektívnej  a solárnej výstavby.  Koncept  prihliada k  špeciálnej  výškovej  polohe domu a špecifický spôsob využitia budovy  ako turistická základňa.

Zvláštna  pozornosť  bola  venovaná pôdorysnému riešeniu. Stavebné  miesto  v lokalite Hochschwab  a  jeho špecifická charakteristika  umožňujú jasnú orientáciu na juh a uľahčujú tým, dimenzovanie návrhu pre dosiahnutie maximálnych ziskov  tepla,  teda  rozsiahleho  využitia  priaznivej  ponuky žiarenia vo väčších nadmorských výškach.

Horské  chaty  predstavujú  vzhľadom na  využitie budovy špeciálny  prípad,  pretože počet  ich  užívateľov  je závislý od ročného obdobia,  sezóne a  počasia. Koncept  termického zónovania  spočíva  na  úvahe,  že existuje  určitá  analógia medzi maximálnou  návštevnosťou  a maximálnym  slnečným ziskom.  Pred a po sezóne  sa  vyskytujú  dlhšie  obdobia zlého  počasia, počas ktorých hostia  skoro vôbecneprichádzajú. Pre  tieto  rozdielne situácie  bola  snaha vyvinúť  flexibilný  koncept  budovy. To znamená,  že aktívne oblasti v budove môžu podľa požiadaviek rásť alebo sa zmenšovať

Extrémna poloha (2.154 m) a koncepcia horskej chaty vyžadujú interdisciplinárny a inovačný prístup k technickému a elektrickému vybaveniu budovy. Vďaka použitej  technológii  pasívneho  domu, definovaniu termických zón  a využitiu  kontrolovaného vetrania  s výkonným spätným ziskom tepla, chata zostáva aj pri plnom obsadení tepelne sebestačná.

Cieľom projektu je vyhrievať dom iba cez vetrací systém. Na ventiláciu obytných miestností, spálni a hostinských  miestností sú  nasadené  vetracie zariadenia pre pasívne domy so spätným ziskom tepla (účinnosť 85%). Odvod vzduchu z kuchyne prebieha tiež cez výmenník tepla.

Solárny ohrev vody

Južná  fasáda chaty  slúži k  využívaniu slnečnej energie, pričom do nej bolo integrovaných 46m2  slnečných kolektorov.

Solárne (Fotovoltaické) panely

Solárne  moduly sú  umiestnené  na  zábradlí predsunutej  terasy.  Pokrývajú  v  bežnom roku cca. 70% spotreby elektrickej energie.

Využitie pitnej a dažďovej vody

Zásobník  na pitnú  vodu je  umiestnený v  pivnici  a dimenzovaný na ročnú  kapacitu potreby vody –  cca. 34 m3. Dažďová voda je vedená hrubým filtrom  do cisterny a odtiaľ upravovaná viacerými filtrami na pitnou vodu.

Odpadová voda

Nasadené  sú  suché toalety. Všetky odpadové  vody sú  natoľko  spracované  čističkou  (stupeň čistenia  99%  = kvalita  vody pre  kúpalisko), že môžu bezpečne vsiaknuť do zeme.

ADRESA: Hochschwab, Steiermark

STAVEBNÍK:Osterreichischer Touristenklub

NÁVRH: solar4alpin (Rezac-Stieldorf-Oettl-Treberspurg)

PLÁNOVANIE: ARGE pos architekten a Treberspurg & Partner Architekten

VEDENIE PROJEKTU: DI Marie Rezac, Arch DI Christian Wolfert

STATIKA: DI Robert Salzer, DI Gerald Gallasch

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOVY: DI Elmar Wimmer (vetranie, sanita); DI(FH) Gernot Becker (elektrotechnika, solárna energia); DI Gottfried Steinbacher (odpadové vody)

STAVEBNÁ FYZIKA: DI Dr. Karin Stieldorf, DI Wilhelm Hofbauer, DI Thomas Zelger

ROZSAH: 550 m2 úžitkovej plochy, 70 lôžok, 160 miest na sedenie (inkl. terasy)

DÁTUM UKONČENIA: 2005

NÁKLADY: cca. 1,6 Mio. (ATS 22 Mio.) inkl. demolácia starej stavby a zariadenia.