Jeden z najväčších európskych vydavateľov novín Der Spiegel sa budúce leto sťahuje do novej energeticky efektívnej budovy. Tá sa bude nachádzať v Hamburgu pri vstupe do novej mestskej časti HafenCity v časti Ericusspitz. Výstavba má byť dokončená budúci rok. Nové sídlo je z dielne ateliéru Henning Larsen Architects. Nová základňa vydavateľstva bude mať 50 tisíc štvorcových metrov. Skladá sa z dvoch budov: jedna pre samotný Der Spiegel a ďalšia, takzvaná Ericus-building, pre iné úrady. Spolu tvoria priestranný do U tvarovaný dvor s prístupom k vode, ktorý je natočený mierne na juh pre lepšie využitie slnka. Po oboch stranách budovy sú priestranné námestia. Tie vytvárajú aktívnu mestskú scenériu, poskytujú viac zelene a prístup k nábrežiu pri rieke. Nové sídlo sa snaží o zisk zlatej medaily od mestskej časti HafenCity. Ide o takzvaný „HafenCity Umweltzeichen“ certifikát –  teda hodnotenie „tvorby životného prostredia mesta“, s piatimi kategóriami trvalej udržateľnosti, ktoré musia byť získané, aby stavba získala striebro či zlato. Pre najvyššie hodnotenie musí budova získať maximálne hodnotenie v štyroch kategóriách. Pravidlá certifikátu sa dostanú aj do nových stavebných predpisov Nemecka. Projekt spĺňa štyri z piatich kategórií. Prvou je energetická spotreba. Tá bola znížená na 80 kilowatthodín na štvorcový meter ročne na celú budovu. Stavba vysoko boduje v druhej kategórii – verejné zdroje, keďže bola na ňu vyhlásená architektonická súťaž. Tú vyhral ateliér v roku 2007. Podmienkou je tiež verejný prístup na stránky. Po tretie, na stavbu sa použijú ekologické stavebné materiály, za ktoré môže budova získať strieborný status. Štvrtá kategória berie do úvahy zdravie a pohodlie zamestnancov budovy, ktorý zahŕňa minimalizáciu toxínov, použitie s nízkym obsahom VOC materiálov (s nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín, ktoré unikajú pri schnutí náteru, vytvrdzovaní či počas celej životnosti materiálu), nealergénnych materiálov a ekologických čistiacich prostriedkov. V tejto kategórii očakáva Der Spiegel zlato. Piata kategória hodnotí samotnú výstavbu a prevádzku z hľadiska vplyvu na životné prostredie, za ktoré autori počítajú so zlatom.

Viac na: Green Der Spiegel Headquarters Tops Out in Hamburg | Inhabitat – Green Design Will Save the World