Architekt: Georg W. Reinberg

Architekturbüro Reinberg ZT GmbH

Lindengasse 39/10, A-1070 Wien

Tel:  +43 – (0)1 – 524 82 80

Fax: +43 – (0)1 – 524 82 80

e-mail: architekt@reinberg.net

http://www.reinberg.net

Situácia – krajinné podmienky

Miesto leží v pobrežnej časti  zhruba 1,5 km širokom rákosovom páse Neziderského jazera. Obraz krajiny je tu výrazne ovplyvnený jazerom (300 km2, hĺbka 1,10 m), širokým rákosovým pásom (približne 120 km2), priľahlými nábrežnými lúkami, vinicami a osídlením na svahoch hôr.

Situácia – klíma

Táto oblasť so svojím panónskou klímou patrí medzi najteplejšie v Rakúsku (dlhodobý priemer  je 61 dní v roku s teplotou nad 25°C a 12 dní v roku s teplotou nad 30°C) a zároveň k zrážkovo najchudobnejší.

 

Pozemok

Pozemok leží v prístavnom zálive, vyhĺbenom v polovici 70. rokov. Ten má rozmery zhruba 400×300 m a je s jazerom prepojený kanálom dlhým 1,5 km. Vyvážené zastúpenie vodných rastlín poukazuje na vysokú kvalitu vody – bazén je významným regeneračným miestom rybej fauny jazera. Po vyhĺbení zálivu nasledovala ilegálna stavebná činnosť na zasypaných plochách, ktorá bola skoro zastavená a nasledovala výstavba niekoľkých – nie príliš atraktívnych – domov.

V roku 1978 bol pre toto územie vypracovaný projekt hotela, ktorý však nebol realizovaný. Týmto projektom vytvorené zastaviteľné plochy sa stali základným rámcom súčasnému realizovanému súboru.

Významnou podmienkou bolo zachovanie charakteru krajiny, dodržanie zásad ochrany prírody a udržanie kvality vody (obmedzenie vírenia bahna, obmedzenie kolobehu nánosov a dostatočné okysličovanie). Hlučná stavebná činnosť bola z dôvodu ochrany vtáctva obmedzená na niekoľko mesiacov. Zadanie zahŕňalo predovšetkým výstavbu viac než sto rekreačných obytných jednotiek, malej reštaurácie s jachtovým klubom a vytvorenie miesta na kúpanie.

Urbanistický koncept

Hlavnou myšlienkou návrhu bolo zväčšenie prístavného zálivu v smere zastaviteľných plôch (sever): tak mohli byť vytvorené štyri ostrovy, ktoré ležia v hraniciach vymedzeného zastaviteľného územia a nový pobrežný pás s radami s dvomi až ôsmymi obytnými jednotkami. Obetovaním zastaviteľnej plochy v prospech zálivu bol dosiahnutý priamy prístup všetkých objektov k vode. Ostrovy sú založené tak, aby sa voda medzi nimi mohla pohybovať (smer vetra od severu k juhu – k jazeru). Pohyb vody vplyvom vetra je dôležitým faktorom zachovania kvality vody. Zdanlivo ľubovoľné hroznovité formy ostrovov vychádzajú z hraníc zastavania vytvorených jedným z predchádzajúcich nerealizovaných projektov (od inej kancelárie a iného investora). Tieto formy spolu s rozdielnymi prístupovými cestami dávajú jednotlivým ostrovom svojrázny charakter. Samotné objekty sú orientované k jazeru, ktoré leží na juhu, takže sa zároveň otvárajú k slnku. Pretože zástavba stojí uprostred jazera, líši sa vedome od tradičných masívnych domov tejto oblasti. Charakter súboru zodpovedá skôr ľahkým lodiam a prístavným objektom. Urbanistický koncept sleduje zámer silnej integrácie zástavby do rákosového pásu a jazera. Čo najviac domčekov má získať prístup k vode – vstup je preto v prípade samostatných domčekov z užšej strany.