Architekt: Georg W. Reinberg

Architekturbüro Reinberg ZT GmbH

Lindengasse 39/10, A-1070 Wien

Tel:  +43 – (0)1 – 524 82 80

Fax: +43 – (0)1 – 524 82 80

e-mail: architekt@reinberg.net

http://www.reinberg.net

Adresa: Wien 22. Breitenlee, Schukowitzgasse 87

Stavebník: Gemeinde Wien, vertreten durch die MA 19, MA 10 und MA 34

Špecialisti:technika, stavebná fyzika, simulácia: Prof. Dr. Bruck, Wien, statika: DI Pribek, Wien

Realizačné firmy:stavebná firma: Strabag; HKLS: Firma:. Ing. Franz Glatz, Friedberg; sklenené fasády, okná, žalúzie: Ing. A. Sauritschnig Alu-Stahl-Glas GmbH; solárne kolektory: Teufel & Schwarz; zámočník: Schlosserei Kemmer; stolár: Tischlerei (Brandl) Fellner; Spengler: firma:. Hartmann; elektro: firma: Hatec; obklady: Firma: Schaffler; živičné povrchy: firma: C&R

Priebeh prací:návrh: 2003 (1.miesto v architektonickej súťaži), projekt: 2003-2005,  realizácia: 2005-2006

Štatistika:
–       6 skupinových miestností (jasle, škôlka, 4x denný stacionár)
–       1 hala
–       1 polyfunkčný priestor
–       1.179.73 m?  – čistá úžitková plocha + 50,55 m? – vedľajšia budova
–       6.227,26m?  – obostavaný priestor
–       4.292,72 m? – veľkosť pozemku

Stavebné  náklady: € 1.937.752,-

Urbanistické riešenie

Existujúca škola pôsobí v rámci súčasnej aj predpokladanej budúcej stavebnej štruktúry ako svojbytné teleso s priaznivým urbanistickým účinkom. Keďže škôlka so školou typologicky súvisia, je jej návrh pokračovaním predchádzajúcej urbanistickej koncepcie. Átrium je však v súlade s požiadavkou energetických úspor nanovo interpretované a výrazná uzavretosť školy bola v návrhu škôlky potlačená – voľné priestory sa otvárajú na juh.

Priestor pred škôlkou je uzavretý – vzniknutý dvor využívajú spoločne denný stacionár, škôlka, jasle a škola. Dvor je prístupný nie len cez existujúcu budovu, ale taktiež pod markízou telocvične (možný samostatný prístup k dennému stacionáru). Okrem toho je dvor prístupný po chodníku zo západnej strany.

Priestorová koncepcia

Proti možnosti dvojpodlažnej stavby bola daná prednosť variantu prízemnej budovy, ktorá lepšie zodpovedá riešeniu existujúcej školy a prináša funkčné výhody a celkové zmenšenie objemu (zníženie stavebných nákladov). Všetky spoločné miestnosti sú plne otvorené k juhu a dosahujú tak optimálne preslnenie (nízke slnko v zime, kratšia doba preslnenia v lete). Átrium s presklenou strechou je prístupné zo všetkých ostatných priestorov – je to stred dispozície a zároveň hlavný komunikačný priestor. Je možné ho prepojiť s viacúčelovou sálou a vytvoriť tak priestor pre väčšie spoločenské akcie. Priestory pre jednotlivé skupiny detí (skupinové miestnosti) nadväzujú na šatňu, ktorá prechádza od átria k južnej fasáde a z ktorej sú prístupné sanitárne miestnosti. Ku skupinovým miestnostiam je uzavretý priestor vedľajších činností osvetlený strešným svetlíkom a cez átrium. Všetky administratívne a vedľajšie miestnosti sa nachádzajú na severnej strane a sú osvetlené cez na sever orientované okná.

Podlaha viacúčelovej sály (tá je rovnako ako skupinové miestnosti vyššia než ostatné priestory) je znížená. Sála je prístupná cez rampu a z podobne zapusteného priestoru v átriu. Tak je dosiahnutá priestorová rozmanitosť a kontrast proti rozsiahlemu okolitému priestranstvu a plochej hmote školy.

Architektúra

Budova pokračuje v zástavbe území smerom k juhu. Je formovaná orientáciou svojich hlavných priestorov na juh a konceptom ekologickej, úspornej budovy: snahou bolo maximálne využiť silu slnečného žiarenia a rôznou mierou osvetlenia vytvoriť priestory rozličných kvalít. V strede átria stojí zásobník teplej vody (3,8m3) – súčasť solárneho zariadenia . Je to jeden z prvkov, ktoré umožňujú získavať skúsenosti so solárne koncipovanou stavbou. Taktiež presklená južná fasáda  viditeľná zo Schukowitzgasse ukazuje dobre vzťah projektu k životnému prostrediu, slnku a prírode. Myšlienka energetickej úspornosti nie je pre návrh obmedzením, ale prináša nové hodnoty (viac svetla, výhľad, lepšiu klímu, v zime teplejší, v lete chladnejší povrch stien). Architektúra sa týmto spôsobom stáva komunikačným prostriedkom a didaktickým nástrojom na budúcnosť orientovaného poňatia sveta. V zásade by mohla byť koncepcia modelovej úspornej materskej školy rozšírená aj na existujúcu školu: zateplením plášťa budovy, zasklením átrií (pohyblivým, s možnosťou otvorenia v lete)  a inštaláciou potrebných vzduchotechnických zariadení.

Energetická koncepcia

Kompaktný objem stavby, silná vrstva izolácie (steny 30 cm, strecha 30-47 cm) a rekuperačné vetracie zariadenie znižujú tepelné straty na minimum.

Presklená južná fasáda využíva slnečnú energiu pasívnym spôsobom (142 m2 presklených plôch). Pasívne solárne zisky sú ukladané do hmoty budovy (betónové steny bez obkladov). Kolísajúce teploty interiéru (vysoké vnútorné tepelné zisky počas užívania, žiadne tepelné zisky počas chladných nočných hodín a víkendov, atď.) môžu byť vďaka tepelnej zotrvačnosti hmoty budovy ľahšie vyrovnávané.  Pri tom sa zvyšuje vnútorný komfort (vnútorná povrchová teplota stien). Už tak nízka spotreba tepla môže byť z veľkej časti pokrytá kolektormi na južnej fasáde  (80m2). V lete chráni budovu pred prehrievaním vonkajšie žalúzie. Pri nebezpečenstve prehriatia sa tieto žalúzie zatvárajú aicky (dá sa prepnúť na ručné ovládanie). Podobne aj svetlík je vybavený vonkajšou pohyblivou clonou. V lete je vďaka intenzívnemu nočnému vetraniu ochladzovaná konštrukcia budovy, ktorá potom cez deň pôsobí ako chladič. Vetracie zariadenie s rekuperáciou zaisťuje lepšiu kvalitu vzduchu a vďaka nízkej spotrebe tepla môže byť využívané k vykurovaniu (koncept pasívneho domu). Všetky rozvody (vetranie, teplá voda, kúrenie) sú z dôvodu zníženia nákladov (zmenšenie objemu stavby), údržby a z dôvodu názornosti vedené voľne a viditeľne. Zvyšok tepelnej spotreby je pokrytý plynovým kotlom. Dažďová voda je vedená do vsakovanej jamy. Spotreba ohriatej pitnej vody je nižšia než 15 kWh/m2 úžitkovej plochy. Jednoducho dostupná podzemná voda by mohla byť hospodárne využívaná pre letné chladenie (s využitím registra vetracej jednotky). Pripojenie bolo plánované, studňa, ale nakoniec nebola vyhĺbená. Úspory energie v porovnaní s konvenčným projektom sú zhruba 90%.