Architekt: Georg W. Reinberg

Architekturbüro Reinberg ZT GmbH

Lindengasse 39/10, A-1070 Wien

Tel:  +43 – (0)1 – 524 82 80

Fax: +43 – (0)1 – 524 82 80

e-mail: architekt@reinberg.net

http://www.reinberg.net

Adresa: Hermann Gmeiner Gasse 4, A-3100 St. Pölten, Niederösterreich          .

Stavebník: Pinus in Konzern der NÖ Hypoleasing, Neugebäudeplatz 1, 3101 St. Pölten
Fachabteilungen der NÖ Landesregierung: Abt. 2, Abt. 4, GS 7 Nutzer.

Špecialisti

TZB: KWI Planungs- und Beratungsges. mbH & CO KG, St. Pölten

Statika: Dipl.Ing. Kurt Schuh, Wien

Stavebná fyzika: Dipl.Ing. Günter Feit, Klosterneuburg

Stavebný dozor: PROject, Pühringer+Bisteghi GmbH, Oberwaltersdorf

Výtvarné úpravy a projekt záhradných úprav: Dipl.Ing. Anna Detzlhofer, Wien

Geológ: Dr. Phil. Peter Baumgartner, Traunkirchen

Kontrola kvality vnútorného prostredia: Institut für Baubiologie ü. Ökologie, Wien

Svetelná technika: Lighting Design Austria, Eichgraben

 

Priebeh prác:

1996: výber projekčnej kancelárie a prevedenie odborného posúdenia (viď. Wettbewerbe,

155/156 10/11 ´96), vypracovanie projektu: 1997-1998, realizácia: 1998-2000

 

Údaje: úžitková plocha: 5.220,85 m?, veľkosť pozemku: 11.877 m?, zastavaná plocha: 2.090,76 m?, hrubá podlažná plocha: 9.307,95 m?, hrubý stavebný objem: 32.790.51 m?

 

Lokalitný program: 121 lôžok, denný stacionár pre 15 osôb, verejná kaviareň, kaderníctvo, kaplnka, terapia a pomocné zariadenie

 

Literatúra: Reinberg, Georg W.: „Offenes Wohnen im Alter“, Österr. Wirtschaftsverlag,

ISBN 3-85212-111-6, Wien 2001

 

 

Architektonický koncept:

Celý objem stavby je sústredený do jednej kompaktnej hmoty, ktorá dosahuje maximálnu v mieste prípustnú výšku. Návrh kladie dôraz na utváranie spoločenstiev obyvateľov domu, zníženie stavebných nákladov a tvorbu zelených plôch a docieľuje výhodný pomer medzi objemom a vonkajším povrchom stavby. Základňu stavebného telesa tvorí zásobovacie podlažie so spoločným technickým zariadením, kuchyňou, úložnými priestormi alebo žehliarňami, a tiež kaderníctvom a kaplnkou. Na tejto podstave leží vstupné podlažie (2.NP) s denným stacionárom, kanceláriami vedenia, kaviarňou, miestnosťami terapií a malou opatrovňou. Väčšina súkromných izieb je orientovaná na západ –  k rieke a mestu. Menšia časť potom k východu. V strednej časti východného traktu sú umiestnené všetky obslužné zariadenia (kúpeľňa, miestnosť pre sestry, sklad čistej a špinavej bielizne, a pod). Izby ležia medzi spoločnými priestormi: otvorenou terasou na južnej strane, zimnou záhradou a jedálňou s čajovou kuchynkou v juhozápadným nárožím a doplnkovou spoločenskou miestnosťou na severe. Každý z týchto bodov má zvláštny vzťah ku svojmu okoliu (viď ručnú skicu). Lákadlami týchto výhľadových bodov sú na juhu predhoria Álp, na juhozápade vládna štvrť, na západe rieka a stred mesta, na severe železnica a krajina s pozostatkami zámku Viehofen, na východe predovšetkým príchod a príjazd k domu a tiež očakávané nové aktivity v priestore určenému na výstavbu. Umiestnenie spoločných priestorov v koncových bodoch domu by malo podnecovať jeho obyvateľov k pohybu.