Autor: Michael Bauer, Peter Mösle, Michael Schwarz
Vydavateľ: Springer 2009 | ISBN-10: 3642006345 | 210 strán

Kúpiť

Dôležitou vlastnosťou energeticky úsporných budov je ich  potreba primárnej energje v priebehu ich celého životného cyklu. Ako sa dá táto hodnota zistiť? Ktoré integračné faktory ovplyvňujú výkon zdravých a udržateľných budov? Tieto otázky, napriek tomu že sú dôležité pre klientov a architektov, nie sú často veľmi transparentné.

Táto kniha bola napísaná ako pomoc s objasnením zvolených kritérií a rozširuje obzory v oblasti ekologických stavieb. Bola písaná ako príručka a zdroj referencií pre klientov, architektov, projektantov a stavebné firmy. Jej úlohou je poskytnúť relevantné informácie o dizajne, konštrukcii a prevádzke; ako stavať čo najviac energeticky-efektívne a ekonomicky?
Obsahuje aj spätnú väzbu a dokumentáciu významných budov, ako napr. prístavná oblasť v Hamburgu alebo Krajská banka Baden-Württemberg v Stuttgarte, ktoré boli zvolené ako vynikajúce architektonické príklady pre detailné konštrukcie a ich riešenia. Taktiež v knihe možno nájsť rozhovory s architektami a klientami viacerých významných budov, ktoré dopĺňajú túto knihu a vytvárajú z nej integrovaný referenčný zdroj pre trvalo udržateľnú architektúru.

.