Nízkoenergetický ekologický dom

Autor: Eugen Nagy
Vydavateľstvo: Jaga group, 2002
Počet strán: 283 strán

Publikácie sa zameriava na súčasný celosvetový trend – ekológiu, potrebné úspory energie, trvalo udržateľný rozvoj. Práve v oblasti stavebníctva nastávajú zmeny v prístupe k použitým materiálom a technológiám s dôrazom na ochranu životného prostredia. Kniha sa preto komplexne zameriava na fakty a kritériá ovplyvňujúce navrhovanie, výstavbu, prevádzku nízkoenergetických ekologických budov so zameraním na šetrné využívanie zdrojov, materiálové a energetické úspory, tvorbu vnútornej klímy a efektívne zhodnotenie investícií.

Jednotlivé kapitoly sú zamerané na konštrukcie hrubej stavby, vnútorné povrchové úpravy, vykurovacie systémy, vetranie, racionálne hospodárenie s vodou, odpadmi a pod. Publikáciu doplňuje množstvo ilustrácií, schém a fotografií, záver je venovaný konkrétnym príkladom budov.