Na  juh  od  Viedne,  v bezprostrednej  blízkosti  známych bytových  veží  v Alt  Erlaa,  vnikol  ekologický, nízkoenergetický bytový komplex so zvláštnou pozornosťou na  využitie  pasívnej  slnečnej  energie  a  s prvým zariadením  na  úpravu použitej  vody  na  svete s  najvyššími nárokmi na jej kvalitu. Premyslený  urbanistický koncept  komplexu s celkovo  514  bytmi  usporadúva  zástavbu  čo  možno  najďalej  na severný okraj  pozemku.  Objekt tvarovaný do L  na  východe, rovnako  ako oblúkovitá  zástavba na severe (projekt  Trebespurg)  premyslene  vystupuje  z  tieňa priľahlých veží v  Alt  Erlaa. Aj napriek  blízkosti výškových domom  bolo  takto  možné  optimálne  využitie  pasívnej slnečnej energie.

Na druhej strane sa  podarilo udržať veľkú  časť pozemku ako  zeleň,  ktorá bola  odtienená touto novou zástavbou od studených severozápadných vetrov.  V  chránenom areály  dvora  sa  nachádzajú  štyri mestské  vily  a škôlka.  Pozitívny  vplyv  urbanistického konceptu na  mikroklímu bolo testované simuláciou  vo veternom kanály.

Projekt  bol uskutočnený  pod vedením  architektonickej kancelárie  Treberspurg  & Partner  (viťaz  urbanistického spracovania) – v spolupráci s architektom Steinerom a štúdiom Atelier 4.

TYP STAVBY: Urbanistický pilotný program a realizácia jednej časti

ADRESA: A-1230 Wien, Karl Heinz Strase 67

STAVEBNÍK: Wien-Sud, Gemeinn. Bau- und Wohnungsgenossenschaft

ARCHITEKT:

Hlavný projekt: Treberspurg & Partner ZT GmbH

Časť 1 Treberspurg & Partner

Časť 2 Arch. Dipl.-Ing Eric Steiner

Časť 3 Atelier 4

VEDENIE PROJEKTU: Arch. DI Friedrich Muhling

STATIKA: DI Otto Vogler

ROZSAH: Celkový projekt 519 bytov,  Časť Treberspurg 204 bytov

ZASTAVANÁ PLOCHA: 18.485 m2 (inkl. detskej škôlky)

DOBA VÝSTAVBY: 1996 – 1999

NÁKLADY: ca. € 40,7 Mio (ATS 560 Mio) netto