Better Food Solutions - Obchodný dom s hydropóniou

Kúpiť si zaručene čerstvú miestnu zeleninu by si už tento rok mohli kúpiť zákazníci niektorých obchodných domov v Spojených štátoch. Na ich strechách by mali vyrásť hydroponické skleníky. Za nápadom je firma Better Food Solutions, ktorá sa zaoberá hydropóniou teda pestovaním rastlín v živnom roztoku.

Firma financuje a podporuje každú malú farmu, vrátane personálu a údržby. S jednotlivými obchodníkmi uzatvára zmluvu na odber čerstvých a miestnych potravinových produktov. Odlišuje sa to od typického prístupu k záhradkárčeniu na strechách, lebo nenecháva všetky náklady na návrh, výstavbu a údržby na vlastníkovi budovy. Takéto farmy prakticky nemajú výdavky na dopravu a konzerváciu, preto dokážu ponúknuť konkurencieschopné ceny. Tak sa môže každá farma samostatne uživiť.

Better Food Solutions vybrala šesť bližšie neurčených lokalít v USA v rámci pilotného programu. Firma však plánuje čo najskôr expandovať.

Pre väčšinu hydroponických technológií plánuje použiť techniku Nutrient Film Technique (NFT) a holandské nádoby. Podľa firmy však najviac kreativity spočíva v riadení klímy skleníkov. Keďže každá budova má odlišnú mikroklímu a zariadenia na vykurovanie, ventiláciu a klimatizáciu, čo robí ovládanie teploty zložitým. Časom plánujú zjednodušiť návrh a vytvoriť systém, no prvotné farmy budú ešte osobité.

Firma chce spolupracovať s miestnymi farmármi. Tí s atak nemusia obávať konkurencie. Tak ako sa ich sieť skleníkov bude rozširovať, budú potrebovať viac personálu – teda plánujú sa požiadať o pomoc miestne farmárske komunity.

Viac na:

http://inhabitat.com/better-food-solutions-rolling-out-network-of-supermarket-rooftop-greenhouses/