Pred vlaňajším golfovým zápasom Ryder Cup zrenovovalo mesto Newport železničnú stanicu. Londýnsky ateliér Grimshaw Architects navrhli stanicu v podobe dvoch prepojených strieborných špirálovitých staničných hál. Tie sú umiestnené každá na jednej strane koľajníc. Trať totiž rozdeľuje mesto na dve polovice.

Stará stanica moderným potrebám nevyhovovala – jednak bola len na jednej strane trate, no bola aj energeticky zastaralá. Osobitý dôraz sa totiž pri návrhu kládol na energetickú efektívnosť a tiež zbieranie vody zo striech.

Haly sú prepojené mostom. Spolu tak vytvárajú jednu súvislú špirálovitú štruktúru. Nástupišťa, rampy, mostíky, predajne lístkov – všetky súčasti sú prepojené a uľahčujú orientáciu pasažierov.

Haly sú vajcovitého tvaru a sú postavené zo systému prefabrikátov, ktorý sa podobá na veľkú vtáčiu klietku. Exteriér je pokrytý hliníkovou krytinou, sklom a polymérovou membránou ETFE, ktorou preniká denné svetlo. Z vonkajšej strany je stanica lesklá a kovová, ale pasažieri majú pri prechádzaní pocit svetlosti a vzdušnosti. V noci svetlo zvnútra presvitá von a pre pasažierov slúži ako orientačný bod.

Osvetlenie denným svetlom je len jednou z použitých stratégií energetickej efektívnosti. Celkové využívanie energie bolo navrhnuté tak, aby bolo minimálne. Iba niektoré časti stanice sú vykurované a chladené pomocou kondenzačných bojlerov s nízkou emisiou oxidov dusíka. Podpovrchový systém Awadukt poháňa vzduch na ohrievanie alebo ochladzovanie. Ventilačné štrbiny na streche umožňujú unikať horúcemu vzduchu, zatiaľ čo studený vzduch zo spodku je vťahovaný. Dažďová voda je zbieraná z oboch terminálov a ukladá sa v zásobníkoch na použitie v toaletách.

Stanica bola dokončená načas v septembri 2010.

Viac na:

http://www.worldarchitecturenews.com/index.php?fuseaction=wanappln.projectview&upload_id=15842