Poľský študent architektúry Stanislaw Mlynski prišiel s konceptom Ekologickej steny, ktorý vyrieši problém s odpadom v mestách. Do medzinárodnej súťaže vyhlásenej fakultou architektúry Technickej univerzity v tchajwanskom hlavnom meste Tchaj-pej sa prihlásil s mestským systémom, ktorý zhromažďuje organický odpad. Podľa jeho návrhu by kontajnery na organický odpad mali byť umiestnené v každej domácnosti a odpad z nich zbieraný na vytvorenie špeciálnych stien s rastlinami a živočíchmi.

Koncept počíta aj so solárnymi panelmi. Tie zabezpečia energetickú samostatnosť každej budovy so systémom zelene.

Autor sa inšpiroval organizmami v prírode, ktoré sú vytvorené opakujúcimi sa a efektívnymi bunkami. Návrh tzv. Ekologickej steny využíva pravidelne usporiadané kontajnery, ktoré je možné použiť na akejkoľvek fasáde. Zelenú tvár tak môžu dostať nielen domy, vežiaky, ale aj priemyselné stavby.

Približne 40 percent odpadu má organický charakter. Podľa autora návrhu je jedným z najlacnejších spôsobov na jeho spracovanie kompostovanie. Všetky vyzbierané kontajnery sa po skompostovaní odpadu a jeho vysypaní do pôdy dostanú na zelenú steny niektorej z budov a vznikne tak životný priestor pre rastliny.

Fotografie: Stanislaw Mlynski

Viac na:

http://inhabitat.com/incredible-living-wall-concept-made-up-of-thousands-of-composting-bins/