Autor: Michal Kravčík

Dažďová záhrada je atraktívne depresné miesto v záhrade na zachytávanie dažďovej vody zo spevnených nepriepustných plôch ako sú strechy, chodníky, parkoviská či cesty akejkoľvek kategórie.

Prečo potrebujeme dažďové záhrady?

Jednoduchý spôsob, ako znížiť riziká povodní i udržať čistotu našich potokov, riek i nádrží je realizovať dažďové záhrady. Výhody dažďových záhrad sú viaceré. Sú schopné vykonávať tieto funkcie:

  • Pomôcť zmierniť problémy povodní
  • Zlepšiť kvalitu vôd v našich potokoch filtrovaním dažďovej vody cez pôdu pred vstupom do miestneho potoka
  • Zvýšiť atraktivitu záhradnej architektúry vmestách aobciach
  • Doplňovať zásoby podzemných vôd
  • Zlepšovať mikroklímu prostredia zvýšeným výparom
  • Poskytnúť útočisko pre potravinový reťazec pre voľne žijúce živočíchy vrátane vtákov amotýľov
  • Ušetriť peniaze za odkanalizovanie dažďovej vody

Dažďové záhrady boli prvýkrát použité v Marylande (USA) in roku 1990, ako technológia znižovania rizík znečistenia vodných tokov. Záhrady boli vyvinuté na myšlienke najlepšej praxe bioretencie dažďovej vody, ako nástroj zbierania dažďovej vody do preliačin a depresií a spomalenie odtoku z intenzívnych búrok a ochrániť potoky a rieky pred znečistením a zároveň znížiť majiteľom rodinných domov poplatky za odkanalizovanie dažďových vôd.

Príručka ako realizovať vlastnú dažďovú záhradu

Realizácia dažďovej záhrady je pomerne jednoduchá. Potrebujeme pre to lopatu a trochu fyzickej námahy. Táto príručka vám pomôže zrealizovať dažďovú záhradu na vašom pozemku. Veľkosť a tvar vašej záhrady bude závisieť od niekoľkých faktorov, ako je veľkosť vášho dvora i od peňazí, ktoré chcete investovať. Pamätajte, že nemôžete mať dažďovú záhradu ani veľkú, ani malú, ale primeranú v závislosti od objemu dažďovej vody, ktorú chcete zadržať vo vašej záhrade z vašich striech i spevnených plôch. Dažďová záhrada môže byť nádherným klenotom na Vašom pozemku s vhodným priestorom pre váš relax a zároveň môže chrániť kvalitu vodných zdrojov vo vašom okolí i prispievať k prevencii pred povodňami.

Je dažďová záhrada jazierko?

Nie. Dažďové záhrady nie sú rybníky. Ak je dažďová záhrada dobré navrhnutá, voda by sa mala v nej zdržať maximálne 72 hodín.

Bude dažďová záhrada lákať komárov?

Nie. Životný cyklus komárov je 7-12 dní. Dobre navrhnutá dažďová záhrada nesmie vytvárať podmienky pre stojatú vodu tak dlho, aby larvy komárov mali príležitosť ukončiť svoj životný cyklus. Dažďové záhrady majú tiež tú výhodu, že lákajú vážky, ktoré sú predátormi komárov.

Sú dažďové záhrady ťažko prevádzkovateľné?

Nie. Pôvodné rastliny pre danú lokalitu v dažďovej záhrade vytvárajú nádherné kvetinové záhony a preto nevyžadujú zvláštnu starostlivosť.

Je dažďová záhrada drahá?

Nemusí to byť. Ak si kúpite rastliny a prácu si urobíte sami, náklady dosiahnu 5 – 10 EURO/m2. Ak si zaplatíte architekta resp. krajinného ekológa na projekt, náklady sa zvýšia na 20 – 80 EURO/m2.

Najvhodnejšie miesto pre dažďovú záhradu

Dažďová záhrada môže byť umiestnená na trávniku v blízkosti vášho domu so zbieraním dažďovej vody zo strechy i z ostatných spevnených plôch vášho pozemku. Zistite si ako odteká dažďová voda z vášho pozemku. Najväčšie zdroje vody sú zo strechy, spevnených plôch a zhutnených pôd. Vzdialenosť dažďovej záhrady od vášho domu i od susedov by nemala byť menšia ako 10 metrov, aby sa zabránilo vplyvu priesaku vody pod stavbu. Záhradu neodporúčame umiestňovať v priestore existujúcej kanalizácie respektíve priekopy. Najvhodnejšie pre dažďovú záhradu je slnečné miesto dizajnovo integrované do celej záhrady, podľa možnosti nie pod veľkými stromami, ani v lokalite veľkých koreňov. Umiestnenie dažďovej záhrady odporúčame v najnižších priestoroch rovinatej časti vášho pozemku.

Veľkosť dažďovej záhrady

Vaša dažďová záhrada môže byť ľubovoľnej veľkosti. Ideálne je vytvoriť dažďovú záhradu, ktorá bude absorbovať všetok pozbieraný dážď, ktorý za normálnych okolností odteká z vášho pozemku. Predsa len bežná dažďová záhrada pre rodinný dom je 10-30 m2. Veľkosť vašej dažďovej záhrady bude závisieť na nižšie uvedených faktorov:

  • Hĺbka záhrady
  • Objem odtoku dažďovej vody zo strechy aspevnených plôch
  • Druh pôdy na záhrade

Privádzanie vody do dažďovej záhrady

Existuje niekoľko možností privádzania dažďovej vody zo strechy a spevnených plôch do dažďovej záhrady. Môžete jednoducho odpojiť dažďové odkvapové rúry od dažďovej kanalizácie a presmerovať vodu do dažďovej záhrady povrchom vyspádovanou priekopou. Alternatívne môžete osadiť podzemnú PVC rúru pod povrchom s privedením dažďovej vody zo strechy do dažďovej záhrady. Na ochranu pred silným prúdom vody a erózie z potrubia do dažďovej záhrady je vhodné osadiť vyústenie potrubia geotextíliou a kameňmi. Dažďová záhrada môže byť kombinovaná pred vstupom ešte osadením suda, do ktorého priteká dažďová voda zo strechy.

Pokračovanie článku nájdete v druhej časti.