BRATISLAVA, 2. Novembra 2011. Česká firma Carbon Redux (www.carbonredux.eu) bola vybratá za poradcu slovenského Ministerstva životného prostredia pri predaji 27 miliónov emisných jednotiek AAU (Assigned Amount Units). Krajiny pri predaji emisných jednotiek musia dodržiavať Kjótsky protokol z roku 1997.

Spoločnosť Carbon Redux svoju ponuku pripravila v spolupráci s firmou Deloitte Advisory. Výsledok verejnej zákazky bol Ministerstvom životného prostredia SR oznámený dnes v Bratislave. Carbon Redux vyhrala obe časti vyhláseného tendru – prvú, týkajúcu sa predaja 10 mil. AAU určených pre európsky trh aj druhú, ktorá sa týka predaja 17 mil. AAU v oblasti Ázie a Austrálie.

My len pripomíname, že sa jedná o rovnakú firmu, ktorá pomáhala v Čechách nastavovať program Zelená úsporám. Podmienky boli podľa všetkého zvolené nie najšťastnejšie, čo viedlo k predčasnému vyčerpaniu kreditu.

http://www.carbonredux.eu/comp/files/carbon-redux-press-sk-2011.pdf