Nosím síce topánky číslo 7, ale zanechávam uhlíkovú stopu veľkosti 14.

Zdroj: www.earthfirst.com