Výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci Programu malých grantov GEF SGP v Slovenskej republike v roku 2012

V rámci Programu malých grantov GEF SGP v Slovenskej republike implementovanom Kanceláriou rozvojového programu OSN v Bratislave sa vyhlasuje výzva na predkladanie projektových zámerov, ktoré podporujú environmentálne projekty malého a stredného rozsahu a komunitné aktivity miestneho významu, ktoré majú potenciál prispievať k dosahovaniu globálnych environmentálnych riešení v piatich ťažiskových oblastiach GEF:

· Ochrana biodiverzity

· Zmierňovanie dopadov klimatických zmien na životné prostredie

· Ochrana medzinárodných vôd

· Predchádzanie degradácii krajiny

· Eliminácia POPs

Grantové financovanie podľa tejto výzvy sa realizuje:

· v rámci 5. operačnej etapy GEF SGP, s celkovou alokáciou 600,000 USD pre Slovenskú republiku na všetky ťažiskové oblasti GEFu.

· v rámci 4. operačnej fázy kde je stále k dispozícii nevyčerpaná alokácia 150,746 USD pre oblasť Zmierňovania dopadov klimatických zmien na životné prostredie.

Maximálne suma pridelená uchádzačovi na realizáciu projektu je 50.000 USD.

Viac informácií a potrebné dokumenty