Slovenská komora architektov vyhlásila XI. ročník Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru ‐ CE∙ZA∙AR 2012. Komora zároveň potvrdila účasť renomovaných zahraničných architektov v odbornej porote, ktorá o víťazoch rozhodne. Svoje diela môžu architekti prihlasovať do konca apríla.

Ocenenie CE∙ZA∙AR sa udeľuje každoročne za vynikajúci profesionálny výkon – zrealizované architektonické dielo, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku v šiestich kategóriách:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Občianske a priemyselné budovy
 • Rekonštrukcia a obnova budov
 • Interiér
 • Exteriér
 • Ako prihlásiť diela do súťaže

  Do súťaže môže dielo prihlásiť každý autor, resp. člen autorského kolektívu, ktorý je v čase podania prihlášky členom Komory. Prihlásiť je možné také dielo, ktoré bolo zrealizované za ostatné 2 roky.  Prihláška s pokynmi k prihláseniu na www.ce‐za‐ar.sk a www.komarch.sk. Vyplnenú prihlášku spolu s prezentačným panelom zobrazujúcim prihlásené dielo trebaodovzdať na Úrade SKA do 30.4.2012.

  Ako prebieha hodnotenie

  O udelení Ceny rozhoduje sedemčlenná porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. Členmi tohoročnej poroty sú:

  • Ing. arch. Andrej Alexy (Bratislava),
  • Arch. John B. W. Bosch, BNA (Amsterdam),
  • Mgr. Akad. arch. Roman Brychta (Praha),
  • Mag. arch. Dieter Henke (Viedeň),
  • Ing. arch. Iľja Skoček (Bratislava),
  • Prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel (Liberec),
  • Prof. Peter Čanecký (Bratislava), scénograf.

  V prvom kole porota vyberá z prihlásených návrhov diela určené do druhého kola, v rámci ktorého si porota obzrie vybrané diela osobne na mieste. Po obhliadkach porota vyberie tri nominácie v každej kategórii. V tajnom hlasovaní zároveň každý porotca určí víťazné diela, pričom o konečných výsledkoch hlasovania je až do ich vyhlásenia informovaný len predseda poroty.

  Slávnostné vyhlásenie výsledkov CE∙ZA∙AR 2012 spojené s odovzdávaním cien sa bude konať počas galavečera 11. októbra 2012 v Bratislave.

  Zdroj a foto: new.komarch.sk