Seminár je určený pre odborníkov i ostatných záujemcov, pretože každý človek sa podieľa na vytváraní a udržiavaní priestoru pre život.
Cieľom seminára je zoznámiť účastníkov s postupmi, ktoré sú potrebné pre vedomé navrhovanie našich domov, ale aj udržanie rovnováhy v našom životnom prostredí.

pondelok, 28.5.2012
9:00-17:00h.

Kongresová sála Hotela Družba,
Botanická 25, 842 14,
Bratislava

Michael Rice

Je svetovým odborníkom v oblasti bioarchitektúry, členom kráľovského inštitútu architektov Írska a nositeľom ceny Royal Institute of Architects of Ireland za bioarchitektúru.

Fakultu architektúry vyštudoval na univerzite v Dabline a v roku 1998 založil súkromnú architektonickú kanceláriu, ktorá sídli v Slieve Bloom Mountains v srdci Írska. Na základe koncepcie harmónie s ktorou pracuje, navrhol už viac ako 400 budov. Pri svojej práci vychádza z princípov aj z princípov bojového umenia, práce s energiou v zmysle Science of Creation. Jeho prednášky dávajú poslucháčom možnosť porozumieť tomu, ako myšlienky, sny a emócie utvárajú náš vlastný svet. Je zanieteným a dynamickým lektorom, ktorý podáva aj najväčšie tajomstvá geometrie a koherentných emócií s ľahkosťou a hravosťou.

Obsah seminára:

– čisté princípy prírodného dizajnu a z nich vychádzajúce geometrické tvary, formy, pomery a matrice,

– základy pohybu v prírode a prejavovania harmónie,

– základy učenia o božskom pomere,

– ako to, čo je „zelené“ a „udržateľné“, povýšiť na ďalšiu úroveň,

– nástroje na „vnímanie“ a vytváranie reality,

– holistické plánovanie a navrhovanie domov.

 

Viac informácií: www.archea.sk/