Autor: Lubomir Borovic, Wikipedia

Ak by Vám niekto tvrdil, že sa na Slovensku ešte stále býva v kamenných “jaskyniach”, asi by ste neveriacky krútili hlavou. Pritom stačí navštíviť Brhlovce a presvedčiť sa na vlastné oči. Ležia v Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr, v nadmorskej výške okolo 174 m. V chotári obce sú lokality pórovitých andezitových tufov a tufitov, kde si brhlovčania vyrúbali jedinečné obytné aj hospodárske priestory. Prežíva i názor, že tunajšie skalné obydlia majú svoj pôvod v ochrane domáceho obyvateľstva pred nájazdmi Turkov, ktoré prebiehali v 16. a 17. storočí.

Kameň bol vhodným materiálom nielen na vytvorenie originálnych obydlí, ale poskytoval obyvateľstvu i zdroj obživy. V 19. storočí sa stalo kamenárstvo najdôležitejšou formou existencie tunajších ľudí, ktorí sa techniku ťažby a opracovania kameňa naučili od talianskych staviteľov miestneho kaštieľa.

 

Keď sa dostaneme doprostred dedinky, stačí už len odparkovať a informačná tabuľa nás znovu naviguje k expozícii Tekovského múzea. (Ján Ontkoc)

Kamenné obydlia v Brhlovciach patria medzi pamätihodnosti okresu Levice. Niektoré sú doteraz obývané a patria od roku 1983 do prírodnej rezervácie ľudovej architektúry. Kamenné obydlia s časťou Brhloviec sú stálou expozíciou Tekovského múzea, ktorá získala v roku 1992 medzinárodné ocenenie „Európa Nostra 93“ udeľované európskym výborom pre vidiek a malé mestá.

K najznámejším pamiatkam patrí neskorogotický kaštieľ z roku 1756, rímsko-katolícky kostol z roku 1772 a kaplnka z roku 1860. V chotári obce v roku 1902 Andrej Kmeť objavil kostru mamuta, ktorú umiestnil v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Našiel sa aj hromadný nález bronzov z mladšej doby bronzovej, rímsko-barbarské sídliskové nálezy a slovanské kostrové pohrebisko z 10. – 11.storočia. Ak teda chcete na Slovensku vidieť netypickú a zvláštnu architektúru, Brhlovce Vás určite nesklamú.

Foto: Ján Ontkoc

Foto: Ján Ontkoc

Foto: Ján Ontkoc

Kameň a zelená strecha (Foto: Ján Ontkoc)

  

Foto: Ján Ontkoc

Foto: Ján Ontkoc

Skala, do ktorej sú vysekané aj tieto obydlia, bola skvelým materiálom na výrobu náhrobných kameňov, kamenných oblúkov. Techniky opracovania odpozerali od talianov, ktorí tu stavali miestny kaštieľ.

Studňa vytesaná v skale (Foto: Ján Ontkoc)

Kurník je taktiež z kameňa (Foto: Ján Ontkoc)

Foto: Ján Ontkoc

Letná kuchyňa (Foto: Ján Ontkoc)

Zdroj:

http://ontkoc.blog.sme.sk/c/114251/Brhlovce-a-jej-domceky-vysekane-do-skaly.html

http://www.ziveslovensko.tv/videos/obec-brhlovce/

http://brhlovce.sk/