Víťazný návrh súťaže na prístavbu a renováciu Kimball Arts Centra v lyžiarskom stredisku Park City v Utahu pochádza od skupiny BIG. Jedná sa o rotujúcu vežu z recyklovaných železničných pražcov, ktorá ma doplniť zelenú renováciu budovy existujúceho centra. Koncept fasády nových výstavných priestorov bol inšpirovaný historickými baníckymi budovami a konštrukciami.

Na mieste plánovanej vežovitej prístavby v roku 1982 vyhorela 24 metrov vysoká ikonická stavba mesta – tzv. Coalition Building. Vrchná a spodná galéria budúcej veže sú nasmerované na pretínajúce sa priľahlé mestské tepny a medzi nimi vzniká nový vyrotovaný priestor.

     

Kimball Arts Center organizuje množstvo podujatí od vernisáží, svadieb, autogramiád, umeleckého vyučovania a diskusií po filmový festival. Okrem vystavovania umeleckých diel centrum teda musí zabezpečiť priestory pre rôzne programy. BIG ich všetky včlenilo do svojho projektu. Triedy a depozity sa nachádzajú v suteréne, vstupná loby a predajňa na prízemí. Pridané budú nové priestory pre kuchyňu a reštauráciu ako aj strešná terasa, divadlo a rôznorodé výstavné plochy.

    

Obálka z ťažkých železničných pražcov bude dobre izolovaná a chránená proti chladným zimám. Svetlíky v renovovaných ako aj nových priestoroch spolu so špeciálne umiestnenými oknami umožňujú prirodzené osvetlenie a ventiláciu, ktorá redukuje potrebu klimatizácie. Zemný výmenník je skombinovaný so získavaním solárnej termickej energie na kúrenie a elektrická energia bude získavaná z  fotovoltaických fólií prilepených na svetlíkoch. Dažďová voda zo striech oboch stavieb má byť využitá ako šedá úžitková voda.

 

Zostavila: Anna Nemcová
Zdroje: BIG, inhabitat.com,designboom.com
Plány, vizualizácie: BIG