udrzatelnost

Vyhrajte  vstupenku na konferenciu organizovanú už po tretí krát Vydavateľstvom EUROSTAV na aktuálnu tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe, ktorá začína konečne výraznejšie rezonovať medzi architektmi, projektantmi, investormi a developermi. Nielen pod vplyvom stále sa zhoršujúceho životného prostredia, ale aj vplyvom legislatívy Európskej únie si odborníci uvedomujú nevyhnutnosť riešiť situáciu so znižovaním spotreby energie a emisií skleníkových plynov aj v oblasti výstavby a obnovy budov, a to čím skôr. Veď od roku 2018 budú musieť byť všetky verejné budovy a od roku 2020 aj všetky ostatné navrhované a stavané ako budovy s takmer nulovou potrebou energie.

Bližšie informácie na: http://www.zelenarchitektura.sk/2013/03/3-rocnik-konferencie-udrzatelnost-v-architekture-a-vo-vystabe/

Stačí ak nám do 8.4.2013 odpoviete na dole uvedenú otázku. Losovať budeme dvoch víťazov.

 

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Ktorý významný francúzsky architekt vystúpi na 3. ročníku konferencie Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe

  Prajem si dostávať newsletter portálu Zelená architektúra:

  ÁnoNie

  Výhra nie je vymáhateľná súdnou cestou a nie je možné uplatňovať náhradné plnenie. Svojou účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zároveň dáva usporiadateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby súťaže v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.