vykurovanie_2014

Tradičná 22. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2014 je v tomto roku zameraná na energetické, environmentálne a ekonomické hodnotenie vykurovacích systémov.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom:

  •  Energetika budov
  •  Progresívna výroba tepla
  •  Obnoviteľné zdroje energie
  •  Automatizácia vo vykurovaní
  •  Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7 pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 130 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Popri uvedených odborných aktivitách sú pripravené i viaceré spoločenské podujatia a firemné koktailové prezentácie partnerov: Alfa Laval Slovakia, Brilon, Decon, ENERGO AQUA, ESM YZAMER, HERZ, MDL Expo, REHAU, SIEA, STEFE SK, Uponor, Vaillant Group Slovakia, VERTICAL INDUSTRIAL, Viessmann

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Viac informácií v prílohe.