Vydavateľstvo EUROSTAV tentoraz v spolupráci so Slovenskou radou pre zelené budovy (SKGBC) pripravujú ďalší, v poradí už 4. ročník medzinárodnej odbornej konferencie na stále aktuálnu tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe. Konferencia sa bude konať 10. apríla 2014 v kongresovej sále Slovenskej sporiteľne na Tomášikovej 48 v Bratislave.

Zámerom konferencie „Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe“ bude riešiť kľúčové otázky a trendy týkajúce sa udržateľných budov v regióne strednej a východnej Európy. Chce osloviť firmy i jednotlivcov, ktorí sa chcú zapojiť do rozvoja udržateľnej architektúry a stavebníctva na Slovensku.

V súčasnosti prebieha viacero legislatívnych zmien a pojem „udržateľné“ alebo „zelené“ budovy sa postupne dostáva do povedomia odbornej i laickej verejnosti.

V odvetví slovenského stavebníctva prebieha výrazná transformácia. Pôvodné legislatívne normy a modely sú nahradzované novšími, inovatívnejšími, efektívnejšími a zodpovednejšími voči ekonomike, prírode i ľuďom samotným. Tento trend možno označiť ako udržateľná výstavba.

Región strednej a východnej Európy je myšlienke udržateľných budov naklonený a nemožno ju ignorovať. Zelené budovy sú výzvou a príležitosťou pre firmy, ktorých správanie je zodpovedné, chcú byť súčasťou tejto transformácie a získať z nej.

Program               Prihláška

Viac informácií: www.vydavatelstvoeurostav.sk