Konsumencki-Lider-Jakosci-2013-godlo 

ISOVER bol ocenený zlatým znakom spotrebiteľa Quality Leader za rok 2013 v kategórii “Tepelnoizolačné materiály”. Kampaň bola vyhodnocovaná na základe spotrebiteľského prieskumu, najdôveryhodnejších a uznávaných značiek na poľskom trhu.
Ak chcete byť jedným z Quality Leader, v každej kategórii musia byť vaše výrobky spoľahlivé, dobrej kvality, musia mať dobrý pomer ceny a vysokú úroveň služieb v širokom slova zmysle. Službou sa rozumie všetko, čo prispieva k spokojnosti konečných spotrebiteľov, a musí byť prínosom pre všetkých, ktorí pracujú s výrobkom: distribútori, sklady, stavební robotníci, dodávatelia izolácii pracujúci v stavebnom priemysle a obchode.
Ocenenie znakom spotrebiteľa Quality Leader pre ISOVER je uznaním za inovatívne technológie a konzistentné stratégie na trhu.