beffa2014Bratislava, 11. 3. 2014 – Ako môžu vyzerať moderné slovenské mestá o niekoľko rokov či desaťročí? Vedia svoj ​​rozvoj plánovať s ohľadom na trendy chytrej infraštruktúry, dopravy, energetickej efektivity a predovšetkým na kvalitné podmienky pre život svojich obyvateľov? Medzinárodné skúsenosti a ukážky dobrej praxe zo Slovenska, Rakúska a Česka pri uplatňovaní konceptov chytrých miest prinesie odborná konferencia Smart Cities Bratislava 2014, ktorá sa koná 20. marca 2014 v aule Dionýza Ilkoviča Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Konferencia spoluorganizovaná Ústavom manažmentu STU v Bratislave a pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoj SR a Slovenskej komory stavebných inžinierov, je už tretím odborným podnikom, ktorý sprevádza česko-slovenská súťaž energeticky a architektonicky výnimočných stavieb Building Efficiency Awards 2014. Je určená pre vizionárov z radov zástupcov municipalít aj štátnej správy, architektov, urbanistov, projektantov, energetických a dopravných expertov, realizačných firiem a pre študentov relevantných odborov.

Z programu

O skúsenosti s uplatňovaním konceptu smart cities vo Viedni a v susednom Rakúsku sa podelí zástupca viedenskej radnice. Možnosti financovania projektov konceptu inteligentných miest z európskych dotačných programov predstaví Daniela Špirková z Ústavu manažmentu STU v Bratislave. Alebo ako môže byť nápomocný building information modelling pre vizualizáciu dát v chytro fungujúcich regiónoch? Program konferencie nezanedbal ani tému chytrej dopravy a infraštruktúry, ktorú priblíži napríklad Jan Bárta z českého Centra dopravného výskumu, a nebude chýbať ani téma “chytrej” energetiky a výstavby.

Súčasťou konferencie po skončení hlavného programu bude exkurzia s odborným výkladom do prvej slovenskej stavby ašpirujúcej na ocenenie LEED Platinum – multikomfortného bytového komplexu Zelené Átrium v Trnave.

Prihlasovať sa na konferenciu a následnú exkurziu je možné do 18. 3. 2014 prostredníctvom online formulára na stránkach súťaže Building Efficiency Awards 2014 – www.beffa.eu, kde tiež nájdete úplný program konferencie.