Pasívny dom nemusí byť drahý

Pasívny dom nás môže stáť menej ako dom s horšími technickými parametrami. Vyplýva to z unikátnej štúdie, ktorú si nechalo vypracovať Centrum pasivního domu na vzorke 49 pasívnych a nízkoenergetických domov postavených v rokoch 2009 až 2013. Štúdia tak potvrdila skúsenosti zo zahraničia. Teda to, že výslednú cenu domu významne neovplyvňuje energetická náročnosť, ale viacero ďalších faktorov. Doteraz sa pritom práve obava z vysokej ceny domov s malou energetickou náročnosťou medializovala ako tá najväčšia prekážka pre investorov. Teraz sa ukázalo, že tieto názory nestoja na pevnom základe.

Analýza skúmala finančné a energetické ukazovatele vyše päťdesiatich domov z celej Českej republiky. Porovnávala vzťah medzi cenou a počtom podlaží, úžitkovou plochou alebo energetickou potrebou tepla na vykurovanie. “Došli sme k podobnému záveru ako nedávna štúdia regionálnej vlády z Bruselu, kde dlhodobo podporujú výstavbu energeticky šetrných budov – jasná korelácia medzi štandardom pasívneho domu a nákladmi neexistuje. Baviť sa môžeme iba o dobre a zle navrhnutých a postavených domoch, “vysvetlil Jan Bárta.

V novej štúdii sa objavili české pasívne domy s jednotkovou cenou 2.930 Kč/m3 ale i 8.043 Kč/m3. Merná potreba vykurovania oboch domov pritom bola podobná a z hľadiska programu Nová zelená úsporám ide v oboch prípadoch o pasívne domy.

Výsledky štúdie: Náklady vs. potreba tepla na vykurovanie (ČR)

Výsledky štúdie: Náklady vs. potreba tepla na vykurovanie (ČR)

METODIKA ANALÝZY

Výskum prebehol formou analýzy rozpočtových ukazovateľov vytipovaných objektov. Objednávateľ zariadil zber dát v teréne formou miestnych zisťovaní a ich odovzdanie spracovateľovi. Predmetom výskumu boli rodinné pasívne domy realizované v rokoch 2009 – 2013, celkovo sa jednalo o 65 objektov. Spracovateľ následne poskytnuté údaje vyhodnotil s ohľadom na ich úplnosť a relevantnosť vo vzťahu k zadaniu, tj. stanovenie rozpočtového ukazovateľa pre pasívne domy.

Celkovo bolo do detailného hodnotenia postúpených 49 objektov, z toho 31 realizovaných s ľahkou konštrukciou a 18 s masívnou konštrukciou. Všetky ceny sú bez DPH.

Náklady na výstavbu vs. potreba tepla (skúsenosti z Bruselu) Zdroj: Grégoire Clerfayt, Head of Energy Department, Brussels Environment and Energy Agency

Náklady na výstavbu vs. potreba tepla (skúsenosti z Bruselu)
Zdroj: Grégoire Clerfayt, Head of Energy Department, Brussels Environment and Energy Agency

Objekty boli hodnotené ako “hrubá stavba”, aby výsledky neboli skreslené výrazne odlišnými hodnotami konštrukcií typu podlahovej konštrukcie (vlysové, keramické dlaždice a iné), keramické obklady, zariaďovacie predmety, maľby, nátery atď. Rozsah ceny hrubej stavby v kontexte tohto spracovania zodpovedá 68,7% ceny komplexnej dodávky.

Skúmané objekty boli ďalej analyzované podľa ich konštrukcie (drevostavba / murovaná) a podľa roku realizácie objektu.

Autori štúdie
Ing. Tomáš Vanický, E – KONCEPT, sro, Husova 86, 565 01 Choceň
Ing. Petr Aigel, Ph.D., IČO: 87304996, Pod Vinohrady 396/17, 664 41 Popůvky

Odborné posúdenie
Ing. lucie Stuchlíková

Zdroj: www.pasivnidomy.cz