1-FF-8912

Putovanie Salónu drevostavieb 2015, medzinárodnej prehliadky moderných drevostavieb, po Slovensku uzavrie prednášková mozaika a výstava v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Účastníci prednáškového popoludnia 21. 4. od 15:00 sa môžu tešiť na podnetné prezentácie zaujímavých hostí a otvorenie výstavy plnej skvelých aktuálnych stavieb z dreva. Aké témy a ktorí prednášajúci sú pripravení pre košické publikum?

Novostavba penziónu Vinohrady v Jasovej je nielen zaujímavou drevostavbou, ale aj inšpirujúcim príkladom využitia miestnych zdrojov a ekologického uvažovania. Objekt postavený z dreva, ktorý patrí medzi neveľa verejných drevostavieb postavených na Slovensku v poslednom období, predstavia architekti Martin Hraško a Jaroslav Pavle zo štúdia Le phart Bratislava.

2-Jasová-LR

Pavel Horák, ktorý sa od začiatku svoje architektonickej praxe zameriava na návrh a realizácie drevostavieb, predstaví možnosti a prednosti použitia masívnych krížom lepených drevených panelov (CLT) pri tvorbe moderných drevostavieb. „Konštrukčný systém Novatop, CLT technológiu považujem za významný vývojový stupeň stavieb s použitím dreva. Myslím si, že táto technológia predznamenáva v odbore drevostavieb podobnú revolučnú zmenu, akú kedysi priniesol pohľadový betón v architektúre. CLT je v podstate vlastne akýsi prepis pohľadového betónu do dreva, ale s neporovnateľne nižšou ekologickou stopou a hrejivou atmosférou,” tento svoj názor podporí Pavel Horák ukážkami z vlastnej tvorby a realizácií.

3-FF-9098

Ako vyriešiť izolačné, akustické a požiarnobezpečnostné otázky modernej drevostavby? Napríklad pomocou všestranného moderného materiálu akým je ROCKWOOL. Argumenty a detaily priblíži Ing. Martin Henčel, manažér technickej podpory, ROCKWOOL Slovensko.

4-butovice-13

Vetranie v drevostavbe a téma rekuperácie sú doménou hosťa, ktorý si svoje špecifické poznatky a skúsenosti overuje aj na vlastných realizáciách moderných drevostavieb. Mgr. Ľuboš Kolesár, výkonný riaditeľ firmy ZELENÁ STAVBA z Košíc, patrí k zanieteným a úspešným popularizátorom kvalitných drevodomov nielen vo východoslovenskom regióne.

5-pavilon-008-Tę-Rostislav-Zapletal-2013

V závere prednáškovej mozaiky predstaví publiku nekonformné experimentálne projekty z masívneho dreva architektka Marie Davidová, hosťka z Prahy. Marie pôsobí ako doktorandka na FA ČVUT a je partnerkou v tíme Collaborative Collective. Dozvieme sa od nej aj, čo sa skrýva za pojmom performatívna architektúra a obdarení inšpiratívnymi vzletnými myšlienkami sa odoberieme otvoriť výstavu, pozrieť si ju a s pohárom vínka podebatovať v kruhu priateľov dobrej architektúry a krásnych drevostavieb.

6-Jacerov-45-LR

Na podujatie 21. 4. od 15:00 v STM Košiciach pozýva v mene Centra architektúry ARCHA matériO architektka Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb v SR. V úvode prednáškovej mozaiky sa podelí o svoje nadšenie pre stavanie z dreva a prednosti drevostavieb zhrnie na príklade niekoľkých zaujímavých realizácií z ostatných rokov v strednej Európe.

Všetkých, ktorí otvorenie Salónu drevostavieb nestihnú, pozývajú organizátori na návštevu výstavy so 45 pôvabnými drevostavbami na plagátoch, aj v podobe viacerých modelov. V STM v Košiciach si ju možno pozrieť do 10. 5. 2015. Nový ročník Salónu drevostavieb 2016 štartuje hneď po prázdninách výzvou na účasť už 16. 9. 2015.

Text + foto: archív ARCHA matériO