isover_160

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o. Divízia ISOVER

ISOVER – člen medzinárodného koncernu Saint-Gobain je najväčší svetový výrobca izolačných materiálov na báze sklenej vlny. Má zastúpenie v 35 krajinách sveta, výrobu zabezpečuje viac ako 9 tisíc zamestnancov v 37 výrobných závodoch. Isover ponúka kompletný sortiment izolačných materiálov určených pre rôzne oblasti použitia (stavebné izolácie, technické izolácie, priemyselné izolácie, špeciálne izolácie).

info@isover.sk, www.isover.sk

Xella

Xella Slovensko

Spoločnosť XELLA SLOVENSKO ponúka dokonalý stavebný systém YTONG, ktorý dosahuje vysoké kvalitatívne parametre. Stavebný systém YTONG je pre investora najjednoduchším spôsobom, ako dosiahnuť potrebné parametre pre energeticky pasívny dom. Možnosti systému YTONG dovoľujú vytvárať aj preklady, stropy a strechy s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami, čo priaznivo pôsobí na celkové izolačné vlastnosti obvodového plášťa. Spoločnosť XELLA SLOVENSKO má dlhoročné skúsenosti na slovenskom i medzinárodnom trhu.

info.sk@xella.com, www.xella.sk
CPDCentrum pasívneho domu

Centrum pasívneho domu je jednou z najvýznamnejších poradenskú organizácií v oblasti osvety a poskytovania informácií o pasívnych domoch a energetický úspornom stavaní v Českej republike. Združuje fyzické a právnické osoby, ktoré majú záujem podporovať a propagovať štandard pasívneho domu a jeho kvalitu v Českej republike.

www.pasivnidomy.cz
MEDIÁLNI PARTNERI


eurostav_logo

Eurostav

Časopis Eurostav je odborným recenzovaným časopisom pre oblasť stavebníctva a architektúry, ktorý vychádza na slovenskom mediálnom trhu periodík od roku 1994. Časopis Eurostav je na poprednom mieste medzi časopismi obdobného zamerania a odborná verejnosť ho považuje za mienkotvorné médium v tejto oblasti. Poskytuje komplexné a vždy aktuálne informácie, ktoré garantuje 9-členná redakčná rada.

www.vydavatelstvoeurostav.sklogo_arch

Arch

Časopis ARCH® o architektúre a inej kultúre je jediným kritickým mesačníkom slovenskej architektúry. Časopis ARCH® mapuje najnovšie architektonické diela na Slovensku a v susedných stredoeurópskych krajinách. Publikuje odborné recenzie práve realizovaných stavieb, teoretické štúdie, recenzie kníh, výstav a ďalších podujatí z oblasti architektúry a ostatnej kultúry. Je exkluzívny odborný časopis, ktorý reflektuje najnovšie tendencie v architektúre, zaoberá sa vývojovými trendmi a informuje o aktuálnych udalostiach v architektúre.

www.arch.sk/


AD_magazin

A+D, admagazin.sk

Magazín A+D a online časopis www.admagazin.sk sú odborné médiá, ktoré majú za cieľ vybranými informáciami inšpirovať k inováciám v oblasti architektúry, dizajnu, umenia, moderných materiálov a súvisiacich disciplín. Obe médiá sa sústreďujú na publikovanie pozitívnych príkladov uplatňovania dobrej architektúry, dizajnu a umenia vo firemnej praxi predovšetkým v SR, ČR a v stredoeurópskom regióne. Oba časopisy nabádajú na konštruktívnu spoluprácu medzi architektmi, investormi a realizátormi, výsledkom ktorej má byť krajšie, lepšie a hodnotnejšie prostredie na život ľudí. A+D a www.admagazin.sk pomáhajú profesionálom i laikom, aby sa vzdelávali o moderných materiáloch, stavebných konštrukciách a technológiách s dôrazom na dorastajúce materiály, energeticky úsporné riešenia a koncepty v súlade s udržateľným rozvojom. A+D = Architektúra plus Dizajn – Aktuálne plus Dopredu...

www.admagazin.sk