Nová požiarna stanica v holandskom Alkmaare spĺňa prísne nároky mesta na energetickú efektívnosť i trvalú udržateľnosť. Ateliéru LIAG sa podarilo stavbu zladiť s lokalitou v susedstve kanála North Holland Canal a tiež nájsť miesto pre zriadenie centra pre drogovo závislých. To bolo jednou z podmienok mesta.

Úzka budova má severo-južnú orientáciu a výšku okolo 20 metrov. Na streche sú parkovacie miesta, a autá sú tak mimo dohľad. Prístup zabezpečuje rampa na strane od kanála. Pôsobí ako vstupná brána do centra mesta. Je natretá nazeleno, čo bráni prehrievaniu. Teplo je premiestňované nadol do podzemného tepelného energetického úložného priestoru. Ten zabezpečuje 80 percent energie na kúrenie a chladenie pre budovu ako aj priľahlé kancelárie radnice. Strecha sa využíva aj na produkciu solárnej energie pre podzemný tepelný energetický úložný systém, ktorý minimalizuje nároky na elektrickú energiu.

Pri stavbe boli použité materiály s nižším dopadom na životné prostredie. Budova taktiež recykluje dažďovú vodu. Zaujímavá je aj vysoko efektívna izolácia a polyfunkčne využiteľné priestory. Budova obsahuje aj umelecký prvok – osvetlenie farebnými LED svetlami od Paula Baartmansa, ktoré nazval Polárna žiara.

V marci 2011 získala budova čestné uznanie od ceny European Architecture Award 2011 Architecture + Energy, ktorá sa zameriava na budovy s inovatívnymi energetickými konceptmi. Stanica splnila s rezervou požiadavku na energetickú efektívnosť.

Fotografie: Bernard Faber, Wilm Daneels, Paul Baartmans and LIAG

Viac na:

http://inhabitat.com/high-tech-dutch-fire-station-relies-on-innovative-solar-collecting-rooftop-parking-lot/