Udržitelné tendence v bydlení a veřejných stavbách

02.02. – 28.02.2012, Praha 6, Galerie NTK, Technická 6

1. Form and Energy / Architecture in _ from Austria
(Současná udržitelná architektura v Rakousku a z Rakouska)

Form & Energy: V rámci rozvojových tendencí energetické politiky a stavební kultury se celosvětově klade důraz na ohleduplné zacházení s přírodními zdroji. S ohledem na tuto skutečnost vznikly v Rakousku po technické a umělecké stránce některé vzorové stavby. Výstava a katalog prezentují výběr jednotlivých projektů: elektrárny, dopravní stavby, inovativní stavební technologie s obnovitelnými surovinami, koncepce v duchu trvale udržitelného rozvoje v oblasti urbanismu a výstavby veřejných budov určených pro vzdělání, kulturu, sport, obchod a průmysl. Na 50 staveb vzniklých od roku 1995 (na 14 místech) je tematicky rozděleno, doplněno o některé další příklady, citováno a částečně i vyobrazeno v úvodních příspěvcích.

2. Wooden Boxes / Modern Wooden Architecture in Austria and Finland
(Současná architektura dřevostaveb v Rakousku a ve Finsku)

Wooden Boxes představují moderní dřevěné víkendové domy navržené rakouskými a finskými architekty – fotografie domů jsou zasazeny do dřevěných krabic (wooden boxes) a navozují tak atmosféru dřevostavby. Celkem je prezentováno deset prací, které dokládají šíři různých přístupů k tematice; některé z nich byly vyznamenány národními architektonickými cenami za dřevostavbu. Výstava se zaměřuje na letní domky, které ve Finsku tvoří podstatnou část kultury. Spíše než o luxusní domy jde o jednoduché, s přírodou spojené stavby, kde komfort jako elektrický proud či teplá voda hraje jen podřadnou roli.

3. Zumtobel Group Award for Sustainability and Humanity in the Built Environment 2010
(Cena za udržitelný rozvoj a humánnost v architektuře)

Zumtobel Group Award 2010: Výstava je prezentací nejúspěšnějších projektů druhého ročníku mezinárodní bienální ceny Zumtobel Group Award pro autory projektů i realizací ohleduplných vůči přírodě. Společnost Zumtobel ji pořádá ve spolupráci s řediteli berlínské galerie architektury Aedes K. Feireissem a H. J. Commerellem.
Finančně dotované ocenění se udílí každé dva roky ve dvou kategoriích – Built Environment, která se týká životního prostředí, přičemž jsou vybírány zajímavé architektonické, inženýrské či urbanistické projekty odpovídající požadavkům trvale udržitelného modelu života. Druhá kategorie Research and Initiative se zaměřuje na jednotlivce, nezávislé skupiny, nestátní organizace nebo univerzity.

Vernisáž 2. 2., 18 h
do 28. 2. po–pá 10–18 h, so 11–17 h

Pořádají: RKF ve spolupráci s: Galerie Jaroslava Fragnera,
PRODESI | DOMESI, Zumtobel Lighting, Národní technická knihovna

Viac informácií