Zaujímavo tvarovaný pavilón od IAAC – Institute for Advanced Architecture of Catalonia, sa nachádza v Barcelone. Je to vlastne výskumný prototyp nového solárne optimalizovaného systému prefabrikovanej fasády. Drevený povrch je tvarovaný na základe digitálne navrhnutých častí, parametricky prispôsobený rôzným orientáciám sledujúcim pohyb slnka. Každá časť sa správa ako samostatná jednotka v sieti, podobne ako listy stromu: vytvára si vlastnú energiu a súčasne produkuje mikroklímu tým, že riadi tienenie, vetranie a svetlo.

Pavilón predstavuje úsilie priniesť najnovšie digitálne technológie a výrobné procesy na trh pre riešenia sebestačných fasád. Pozrieť si ho možete na medzinárodnom kongrese  “Smart City Expo“, kde bude tiež počas jedného roka miestom stretnutia pre výmenu poznatkov, rovnako ako meradlom technológií inteligentných sietí.

Fotografie: © Adrià Goula

Viac informácií: www.iaac.net