Architekt: Georg W. Reinberg
Architekturbüro Reinberg ZT GmbH
Lindengasse 39/10, A-1070 Wien
Tel: +43 – (0)1 – 524 82 80
Fax: +43 – (0)1 – 524 82 80
e-mail: architekt@reinberg.net
http://www.reinberg.net
Adresa: Wien, 14, Hofjägerstrasse 7
Stavebník: Österr. Siedlungswerk, Wien
Špecialisti
TZB: Techn. Büro Ing. Franz Weber, Langenwang
Stavebná fyzika: Stavebná fyzika: Dipl.-Ing. H.J. Dworak, Wien
Návrh nosnej konštrukcie: Dipl.-Ing. Franz A. Kollitsch und Stanek, Wien
Priebeh prác: projekt: 1991-1998, realizácia: zima 1999-jeseň 2001
Údaje
Veľkosť pozemku: 1887 m2
Zastavaná plocha: 625 m2
Úžitková plocha: 1433m2
Brutto podlahová
plocha:
1432 m2 (vrátane zimnej záhrady)
Počet bytov: 16
Ďaľšie zariadenia: 16 úložných priestorov, 17 garážových miest,priestor na odkladanie bicyklov, 2 kočíkarne, práčovňa, súkromné záhrady, balkóny, terasy, zberné miesto odpadu

 

 

Materiálové riešenie

Priečne dierované tehly, betónové stropy, korková izolácia, izolačné okná s drevenými rámami, drevené dvere, zimné záhrady, oplechovanie.

Energetická koncepcia

Hrubá vrstva tepelnej izolácie, priame pasívne využitie slnečnej energie, nepriame využitie cez zimné záhrady, ktoré sú napojené na systém vetrania, centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla, slnečné kolektory pre ohrev pitnej vody (54 m?, 3x zásobník s objemom 1000 litrov) s napojením na systém vykurovania. Zvyšok spotreby je pokrytý plynovým kotlom. Vsakovanie dažďovej vody na pozemku.

Popis projektu

Pozemok sa nachádza na západnom okraji Viedne a ponúka priamy prístup do Viedenského lesa a zároveň je kvalitne obslúžený obchodmi a verejnými službami.

Pozdĺžny pozemok sa odvíja od Hofjägerstrasse, kde stojí „hlavná“ budova. Na ňu nadväzuje ďalší, na pozemku diagonálne položený, stavebný objem. Tým je pozemok rozdelený na záhradu v juhozápadnej a vstupný priestor v severovýchodnej časti, kde je zároveň ihrisko, lavičky a spoločná zeleň. Uhlopriečna poloha objektu umožňuje priame preslnenie všetkých bytov.

Hlavná budova na približne štvorcovom pôdoryse je na južnej strane ukončená zimnou záhradou, takže aj tu je slnko využité ku zvýšeniu kvality vnútorného prostredia a ako zdroj energie.

Axonometrie

Objem prvej budovy je odstupňovaný tak, aby bola čo najlepšie preslnená a zároveň netienila ostatným budovám. Na prízemí sú dva malé byty a v ďalších podlažiach vždy jeden byt.

V druhej budove je dvanásť bytov, z ktorých sú štyri byty koncipované podobne ako radové domy (na prízemí obytná miestnosť a kuchyňa a na poschodí tri miestnosti) a nad nimi ležia menšie byty (obytná miestnosť s galériou a jednou izbou), prístupné z otvorenej pavlače. Trojpodlažné byty s jedným vchodom na prízemí a druhým na treťom podlaží sú užívateľsky vysoko flexibilné. Každý z troch ďalších bytov sa nachádza na jednom podlaží. Osem bytov má súkromnú záhradu, ostatné sú vybavené terasou alebo balkónom.

Technické zariadenia

V projekte boli použité najmodernejšie technické zariadenia. Najmä bola realizované nasledujúce opatrenia  –  vykurovanie: súbor je vykurovaný nízkoteplotnými radiátormi, ktoré môžu byť  prevádzkované v spojení s plynovým kotlom na vysokom stupni využitia. Je počítané so spotrebou o 10% nižšou ako pri bežných vykurovacích systémoch. Okrem toho pôsobí nižšia teplota radiátorov pozitívne na vnútornú klímu.

Solárne zisky s lete a v zime

– solárne zariadenie: ako prídavné úsporné opatrenie bolo inštalované solárne zariadenie, ktoré pokrýva veľkú časť spotreby teplej vody a podieľa sa na vykurovaní objektov. Zariadenie bolo navrhnuté pre pokrytie 55% spotreby tepla pre vykurovanie.

– centrálne vetrenie: súbor je vybavený centrálnym vetraním. Špeciálnymi hadicami je do bytu privádzaný čerstvý vzduch a použitý vzduch nasávaný v kúpeľniach a na WC. Zohľadnené bolo nebezpečenstvo prievanu a hluku. Neustálym prevetrávaním, pri ktorom je vzduch dvojstupňovo filtrovaný, je zaistená priaznivá vnútorná klíma a zamedzené tvorenie plesní. Vďaka rekuperácii je pokrytých zhruba 75% tepla pre ohrev vzduchu.  Počas horúcich letných dní je navyše možné využitie chladného nočného vzduchu k ochladzovaniu interiéru.

– tepelné využitie zimných záhrad: keď teplota v zimnej záhrade vystúpi nad teplotu interiéru, a ten je potrebné ohriať, zapne sa vetracie zariadenie s regulátorom otáčok. Vzduch z obytného priestoru je vedený do zimnej záhrady, tam ohrievaný a vrátený v oknách zabudovaným ventilátorom. Pri dosiahnutí nastavenej maximálnej teploty sa ventilátor vždy vypne – tak sa zabráni prehrievaniu interiéru. Keď teplota v zimnej záhrade klesne pod teplotu v interiéri, je ventilátor vypnutý. V bočných stenách sú zabudované elektricky poháňané klapky, ktoré sú riadené voliteľne termostaticky alebo ručne. Pri automatickej prevádzke sú klapky automaticky otvorené v okamžiku prekročenia nastavenej maximálnej teploty.

– zhrnutie: pri návrhu bol kladený dôraz na vytvorenie príjemnej klímy a na zníženie potreby energie (až o 40%) oproti konvenčnej obytnej budove.

Situácia

Fasády