Bývalá továreň Renaultu sa stane “živou” školou a gymnáziom v severnom francúzskom meste Boulogne. Architekti Chariter Dalix sa podujali premeniť priestor bývalej továrne na povznášajúcu zelenú budovu, ktorá podporí nielen miestnu flóru k novému rastu, ale pozve i miestnu faunu na novú návštevu. Zároveň to bude miesto, kde sa deti budú učiť. Takže namiesto toho, aby potláčali svoju predstavivosť v nudnom, sterilnom prostredí, budú sa tieto deti môcť hrať a študovať medzi štebotaním vtákov a zvíjajúcimi sa červíkmi.

Jeden z najkrajších miest sanačných projektov bude mať zelenú strechu, ktorá zbieha vo forme svahu nadol, rozšírúc školu na každej úrovni. Na streche budú vysadené pôvodné druhy rastlín, dúfajúc, že prilákajú vtákov, netopierov a iné pracovité živočíchy.

Hoci sú učebne vnútri, dôraz bol kladený na zabezpečenie jemného prechodu medzi herným a štúdijným priestorom. Rekreačné plochy sú obalené mäkkými okrajmi, terénne úpravy sú vertikálne i horizontálne. Cieľom toľkej zelenene nie je len vytvoriť zdravé životné prostredie uprostred smogu mestského života- ale tiež umožniť deťom zažiť skutočný ekosystém, pokiaľ nezabudnú, čo to vôbec je.

Zdroj: www.inhabitat.com