Spolok architektov Slovenska a Pamiatkový úrad SR Vás pozývajú na verejnú diskusiu na tému

Dialóg starej a novej architektúry

Prezentované práce:
Polyfunkčný dom Leonardo, Hollého ul., Trnava (A. Klimková, P. Kollár)
Polyfunkčný dom, Konventná ul., Bratislava (M. Kusý, P. Paňák)
Polyfunkčný dom Palánok, Nitra (A. Klimková, P. Kollár)

Pódioví hostia:
Prof. Štefan Šlachta
PhDr. Katarína Kosová
Prof. Ján Bahna
Prof. Peter Vodrážka
Ing. arch. Ivan Gojdič

Miesto:
2. februára 2012 (štvrtok) o 10:00h
Spolok architektov Slovenska
Sieň Dušana Jurkoviča,
Panská 15, Bratislava

Diskusia je určená pamiatkárom a architektom, pracovníkom verejnej správy, samosprávy, študentom, zástupcom médií aj širokej verejnosti.

 Pozvánka