14.-15. 4. proběhne v Praze seminář „Příběhy domů“ zaměřený na energeticky úsporné stavby z přírodních materiálů pohledem uživatelů a architektů. Seminář organizuje občanské sdružení Ekodům. Je určen pro širokou veřejnost i odborníky z oblasti stavitelství. Bude se skládat ze sobotních přednášek architektů, kteří představí různě koncipované stavby, a následných diskuzí společně se staviteli i majiteli domů. Přednášky proběhnou v refektáři Emauzského kláštera. V neděli následují celodenní exkurze do mnoha zajímavých k přírodě i člověku přátelských staveb. Návštěvníci budou mít možnost podívat se dovnitř a zeptat se majitelů, jak se jim v takovém domě žije.

Šetrnost staveb k životnímu prostředí se pomalu stává podmínkou trvale udržitelného života na Zemi. První podmínkou šetrnosti je snížení energetické náročnosti na provoz budov až na pasivní standard. Dalším krokem je návrh stavby ze zdravých přírodních materiálů. To je dnes vrcholný úkol, po kterém je už jen malý krok k úplné soběstačnosti – domy nulové, nebo téměř nulové. Přírodní materiály jsou nejen příznivé pro naše zdraví a příjemné esteticky, ale potřebují méně energie při výrobě a snadno se navracejí do přírodních cyklů na konci své životnosti. To vše směřuje k minimalizaci ekologické stopy, kterou má naše euroamerická civilizace neudržitelnou. „Šetrné užívání energie a možnosti místních a přírodních materiálů je zapomenutou šancí při osvobozování se ze závislosti na plýtvání.“ řekl architekt a zároveň předseda o.s. EKODŮM Aleš Brotánek. Likvidace opuštěných staveb se v naší rychlé době stává častým problémem, stavby jsou spotřebním zbožím. Navíc při dnešním způsobu života vzdálenému přirozeným rytmům je opravdu příjemnou změnou mít kousek přírody u sebe doma. Přijďte si poslechnout příběhy domů, které tento luxus nabízejí.

Občanské sdružení Ekodům je nezisková organizace laických i odborných stavitelů, investorů a architektů z oblasti přírodě a člověku šetrného stavebnictví, kteří usilují o používání nejnovějších s i tradičních smysluplných postupů a technologií v architektuře tak, aby co nejlépe sloužily člověku a co nejméně poškozovaly přírodu, kolébku naší existence. Pořádá přednášky, výstavy i workshopy, kde učí širší i odbornou veřejnost ekologickým stavebním technologiím. Poskytuje konzultace, jak navrhnout, postavit a provozovat kvalitní eko-domov pro zájemce o nové bydlení, developery, stavební firmy, specialisty pro zařízení budov, architekty a projektanty. Podílí se na dalších projektech podporující propagaci ekologického stavění a bydlení.

 Pozvánka na stiahnutie

Kontakt:
pro media – Petra Šilberská, tel: 603 964 800, atelierprostory@gmail.com
pro účastníky – Martina Čížková, tel: 732775785, pribehydomu@gmail.com
bližší informace: http://www.sdruzeni-ekodum.cz/