Vizualizácia

Inšpirácie

Zadanie pre riešenú lokalitu znelo jednoznačne. Obytný súbor s prevládajúcou zeleňou. Dojem “záhradného mestečka – novodobej dediny” mal byť zachovaný napriek prísne nastavenej hodnote FSI /index podlažnosti/: 0,8- 1,0. Dané územie navyše bolo mierne oklieštené dopravnými vjazdmi, čo nám citeľne determinovalo urbánnu štruktúru. Prístupové cesty do podzemných garáži sú navrhnuté v tvare “T”, aby maximálne dopravne obhospodárili všetky bloky s minimálnym plošným záberom. Nepríjemný výhľad na cesty z bytov sa eliminoval mierným zapustením komunikácí, čím vznikli akési “cestné žľaby”.

Schémy

Situácia

Bytové domy sú navrhnuté v dvoch typoch: “slíže” a “trojuholníky”, ktoré majú vždy 1-stranný výhľad na východ, juh a západ. Severná strana je riešená pavlačou pri slížoch resp. vstupným schodiskovým jadrom pri “triangloch”. Všetky byty majú lódžie a výhľad na zazelenené fasády a strechy susediacich objektov resp. do “zelených zálivov” medzi obytnými blokmi s detskými ihriskami alebo inou parkovou úpravou. Všetky tieto kolektívne a súkromné plochy sú vyvýšené oproti komunikáciam a hlavným vnútroareálovým námestiam s komerčnou vybavenosťou o 1,5-2,0m, čím sa verejné a súkromné aktivity vizuálne aj reliéfne odseparovali. Každý objekt si žije autonómne, osadený vo veľkom “lendskejpovom” zatrávnenom koberci.

Takto dizajnované objekty s “chráneným severným chrbátom” a s minimálnou perforáciou výrazne znižujú vplyv ochladzovania budovy a zároveň chránia objekt aj z ?aľších troch strán. Južná fasáda je pri tom riešená ako celopresklenná, lódžiová s možnosťou získavania pasívnych solárnych ziskov v zime, ale s dostatočným zatienením v lete. Na základe rozhodnutia a výberu investora budú aj použité niektoré alternatívne spôsoby vykurovania. “Zatrávnené kopce” budú zároveň prirodzeným lokálnym klimatickým prvkom, pretože celkové odrazené aj naakumulované slnečné žiarenie bude vo veľkej miere na tomto území absorbované a v letnom období bude vytvárať príjemnejšiu klímu v okolí, nehovoriac o jeho estetickom efekte vo všetkých ročných obdobiach.

Pôdorys a pohľad

Pôdorys a rez

Garden Village II – Čierna voda

typ : bývanie

status : štúdia

dátum : 01/2009

lokalita : Čierna Voda, Bratislava, Slovenská republika

plocha pozemku: 64532,0 m2

podlažná plocha : 58080,0 m2

autori : BAAR + Atelier-S