Naturnahes Wohnen

Nízkoenergetické  mini sídlisko  “Bývanie  blízko prírody ”  (Naturnahes  Wohnen)  sa  prispôsobuje zástavbe rekreačnej  oblasti Löbau  nachádzajúcej sa v jej bezprostrednej  blízkosti. Pozostáva  z blokov dvoj- a trojpodlažných radových domov s 5timi až 6timi bytovými jednotkami  a  dvojpodlažnými  zimnými záhradami.  Odstup  ulíc  je  zvolený tak,  aby dochádzalo  k optimálnemu  oslneniu  v zime a  zároveň bola dosiahnutá kompaktnosť zastavaného územia. V centre  mini sídliska sa  nachádza detské  ihrisko a obyvateľmi vedený  spoločenský dom, ktorý  slúži ako stredisko pre mladých aj starších.

Naturnahes Wohnen Naturnahes Wohnen Naturnahes Wohnen

Aj napriek tomu, že výstavba bola realizovaná  v  úzkom  finančnom rámci sociálnej bytovej  výstavby, bolo vzhľadom  na  ekonomicky optimalizovanú  stavebnú konštrukciu  možné  použiť  slnečné a  ekologické zariadenie, ako  napríklad  transparentná  tepelná izolácia,  svetlíky Okasolar a  rozdielne  tepelnoizolačné zasklenie. Stavba  bola  vyznamenaná  združením  európskej solárnej  energie  EURO-SOLAR  cenou  za „Osterreichischer  Solarpreis  1997“  v kategórii architektúra.

Naturnahes Wohnen - Pôdorys

Pôdorys

Naturnahes Wohnen - Rez

Rez

Naturnahes Wohnen - Axonometria

Axonometria

 

 

 

 

 

 

TYP STAVBY: Novostavba radových domov

ADRESA: A – 1220 Wien, Fred Raymondgasse 19

STAVEBNÍK: Stadt Wien, MA 24

ARCHITEKT: Arch. DI Dr. Martin Treberspurg

VEDENIE PROJEKTU: DI Albert Guntner, Ing. Manuel Schweizer

STATIKA: DI Dr. Richard Fritze

ENERGETICKÝ PORADCA: DI Wilhelm Hofbauer

FAREBNÝ NÁVRH: Mag. Karl Fischer

ROZSAH: 41 bytov, 1 spoločenský dom

ROZMER: 4.300 m2 obytnej plochy

DÁTUM UKONČENIA: 1996

NÁKLADY: ca. € 5,23 Mio (ATS 72 Mio) netto

ENERGETICKÁ SPOTREBA: 40 kWh/m2a